618-3027/01 – Diagnostika kvality odlitků (DŘO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat metody kontroly mechanických vlastností odlitků (nedestruktivní a destruktivní metody zkoušení) - student se bude orientovat v klasifikaci vad odlitků. Znát příčiny vzniku vad a možnosti jejich prevence - student se bude umět orientovat v systémech a nástrojích řízení jakosti Získané dovednosti: - student bude umět predikovat vzájemné interakce systému tekutá fáze – slévárenská forma - student bude umět aplikovat metody statistické analýzy a interpretovat výsledky (regulační diagramy)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na diagnostiku a řízení kvality odlitků. Seznamuje studenty se systémem klasifikace vad dle českých a mezinárodních standardů. Pozornost je věnována příčinám vzniku vad a jejich prevenci. Jsou zde rovněž prezentovány základní metody řízení kvality a metody zkoušení vlastností odlitků.

Povinná literatura:

[1] Elbel, T. et al.: Vady odlitků ze slitin železa. 1. vyd. Brno: Matecs. 1992 [2] Levíček, P., Stránský, K.: Metalurgické vady ocelových odlitků. 1. vyd. Praha: SNTL. 1984 [3] Marcel Kreidl, Radislav Šmíd, Technická Diagnostika. 2006. Praha.Technická literatura BEN. ISBN 80-7300-158-6 [4]Záděra, A.; Šenberger, J.; Elbel, T.: Reoxidační pochody při odlévání slitin železa. ČSS. Brno: Česká slévárenská společnost, 2009. 135 s. ISBN: 978–80–02–02192– 6. [5] Kreidl M.: Měření teploty. BEN Praha 2005

Doporučená literatura:

[1] Kreidl, M., Šmíd, R. Technická Diagnostika. Technická literatura BEN Praha. 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování laboratorních protokolů a absolvování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do organizace a řízení jakosti výroby, náklady na jakost, normy ISO, analýza vad odlitků, klasifikace 2. Metody matematicko-statistické analýzy, statistické řízení jakosti odlitků 3. Systémy zajištění jakosti výroby a odlitků, systémy řízení jakosti, regulační diagramy 4. Kontrola jakosti formovacích směsí, kontrola tekutého kovu, měření teploty 5. Metody termické analýzy - termická a dilatomerická analýza, DTA 6. Zkoušky základních technologických a slévárenských vlastností kovů 7. Nedestruktivní metody zkoušení mechanických vlastností, kontrola struktury materiálu 8. Defektoskopické zkoušky odlitků (vizuální, kapilární, magnetická, ultrazvuková, RTG) 9. Vady tvaru, rozměru a hmotnosti. Vady povrchu odlitku 10. Chladnutí odlitků. Vznik vad v důsledku porušení souvislosti, vznik trhlin a prasklin 11. Plynové vady odlitků – bubliny, bodliny, staženiny 12. Makroskopické vměstky, vměstky a vady mikrostruktury 13. Vady chemického složení a vlastností odlitků 14. Výstupní kontrola odlitků, systém „Zero Defect“, expertní systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní