618-3028/01 – Speciální metody výroby odlitků (SMVO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRO226 doc. Ing. Ivana Lichá, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní pojmy z oblasti výroby odlitků pomocí speciálních metod, - student bude umět formulovat a popsat základní charakteristiky jednotlivých metod. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k návrhu a úpravám technologických postupů výroby odlitků, - student bude umět aplikovat použití jednotlivých metod pro výrobu daného odlitku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na technologie výroby odlitků za pomocí moderních a netradičních metod. Zabývá se klasifikací jednotlivých metod podle způsobu odlévání a použitého typu formy. Záměrem je seznámit posluchače se všemi technologiemi výroby odlitků, tedy i postupy, které není možno vidět na území České republiky. Posluchač se rovněž seznámí i s technologiemi výroby odlitků, které se používají jen omezeně, nebo jen pro speciální účely.

Povinná literatura:

[1] MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6. [2] ROUČKA, J. Metalurgie neželezných slitin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2790-6. [3] Sborník přednášek ze 7. Holečkovy konference Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů: 22.-23. března 2017, Hotel OREA Devět skal. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha, 2017. ISBN 978-80-02-02717-1. [4] KAUFMANN, H. and P. J. UGGOWITZER. Metallurgy and processing of high-integrity light metal pressure castings. Berlin: Schiele & Schön, c2007. ISBN 978-3-7949-0754-0.

Doporučená literatura:

[1] Sborník příspěvků 6. Holečkovy konference Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů: 18.-19. března 2015, Resort Devět Skal. Brno: Česká slévárenská společnost, 2015. ISBN 978-80-02-02587-0. [2] FRIEDRICH, H. E. and B. L. MORDIKE, ed. Magnesium technology: metallurgy, design data, applications. Berlin: Springer, c2006. ISBN 3-540-20599-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled základních metod odlévání odlitků ve světě. Stručný rozbor používaných metod výroby odlitků v ČR – příklady z nejbližšího okolí. 2. Technologie gravitačního odlévání odlitků do trvalých forem. Sklopné lití. Výroba trvalých forem. Kontrola taveniny a sledování významných parametrů procesu. Řízení tepelného režimu formy. 3. Základy technologie odlévání s využitím odstředivé síly. Rozdělení odstředivého lití. Výroba odlitků technologií TEK-CAST. Exkurze s praktickou ukázkou celého výrobního postupu výroby odlitků ze slitin železa a neželezných kovů odstředivým litím do kovových forem. 4. Zařízení pro odlévání odlitků nízkotlakým litím. Řešení vtokové soustavy, filtrace materiálu a tepelného režimu formy. Definice a rozbor specifických vad odlitků. Možnosti použití netrvalých forem a jader. Praktická ukázka technologie nízkotlakého lití ve slévárenském provozu. 5. Výroba odlitků technologií tlakového lití. ˇVýběr a použití materiálů pro odlitky a výrobu forem. Konstrukce kovových forem. Řešení plynového režimu forem - odvzdušnění. Typické vady. 6. Metody eliminující nedostatky tlakového lití – vakuování forem, využití lokálního a celkového squeeze castingu. Technologie semi-solid metalcasting. Možnosti odlévání tekuto-tuhém stavu. Výhody a nevýhody těchto technologií. 7. Technologie výroby odlitků s použitím vytavitelného modelu. Kompletní technologický postup výroby odlitků. Výroba voskových modelů, keramických skořepin a odlévání v laboratorních podmínkách. 8. Využití fyzikálního principu pojení a výroby forem. Použití magnetického pole a vakua při výrobě odlitků. Technologie EFF-SET – zmrazování forem, metody, vhodné materiály. Lití na odpařitelný model. Praktická výroba odlitků pomocí spalitelného či odpařitelného modelu. 9. Nové trendy produkce odlitků ve světě s pomocí nekonvenčních metod. Výroba odlitků ze speciálních slitin (slitiny Mg a Ti). Tavení a odlévání ve vakuu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní