618-3028/02 – Speciální metody výroby odlitků (SMVO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní pojmy z oblasti výroby odlitků pomocí speciálních metod, - student bude umět formulovat a popsat základní charakteristiky jednotlivých metod. Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k návrhu a úpravám technologických postupů výroby odlitků, - student bude umět aplikovat použití jednotlivých metod pro výrobu daného odlitku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na technologie výroby odlitků za pomocí moderních a netradičních metod. Zabývá se klasifikací jednotlivých metod podle způsobu odlévání a použitého typu formy. Záměrem je seznámit posluchače se všemi technologiemi výroby odlitků, tedy i postupy, které není možno vidět na území České republiky. Posluchač se rovněž seznámí i s technologiemi výroby odlitků, které se používají jen omezeně, nebo jen pro speciální účely.

Povinná literatura:

[1] MICHNA, Š. a I. NOVÁ. Technologie a zpracování kovových materiálů. Prešov: Adin, 2008. ISBN 978-80-89244-38-6. [2] ROUČKA, J. Metalurgie neželezných slitin. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2790-6. [3] Sborník přednášek ze 7. Holečkovy konference Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů: 22.-23. března 2017, Hotel OREA Devět skal. Brno: Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha, 2017. ISBN 978-80-02-02717-1. [4] KAUFMANN, H. and P. J. UGGOWITZER. Metallurgy and processing of high-integrity light metal pressure castings. Berlin: Schiele & Schön, c2007. ISBN 978-3-7949-0754-0.

Doporučená literatura:

[1] Sborník příspěvků 6. Holečkovy konference Metalurgie a technologie slitin neželezných kovů: 18.-19. března 2015, Resort Devět Skal. Brno: Česká slévárenská společnost, 2015. ISBN 978-80-02-02587-0. [2] FRIEDRICH, H. E. and B. L. MORDIKE, ed. Magnesium technology: metallurgy, design data, applications. Berlin: Springer, c2006. ISBN 3-540-20599-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled základních metod odlévání odlitků ve světě. Stručný rozbor používaných metod výroby odlitků v ČR – příklady z nejbližšího okolí. 2. Technologie gravitačního odlévání odlitků do trvalých forem. Sklopné lití. Výroba trvalých forem. Kontrola taveniny a sledování významných parametrů procesu. Řízení tepelného režimu formy. 3. Základy technologie odlévání s využitím odstředivé síly. Rozdělení odstředivého lití. Výroba odlitků technologií TEK-CAST. Exkurze s praktickou ukázkou celého výrobního postupu výroby odlitků ze slitin železa a neželezných kovů odstředivým litím do kovových forem. 4. Zařízení pro odlévání odlitků nízkotlakým litím. Řešení vtokové soustavy, filtrace materiálu a tepelného režimu formy. Definice a rozbor specifických vad odlitků. Možnosti použití netrvalých forem a jader. Praktická ukázka technologie nízkotlakého lití ve slévárenském provozu. 5. Výroba odlitků technologií tlakového lití. ˇVýběr a použití materiálů pro odlitky a výrobu forem. Konstrukce kovových forem. Řešení plynového režimu forem - odvzdušnění. Typické vady. 6. Metody eliminující nedostatky tlakového lití – vakuování forem, využití lokálního a celkového squeeze castingu. Technologie semi-solid metalcasting. Možnosti odlévání tekuto-tuhém stavu. Výhody a nevýhody těchto technologií. 7. Technologie výroby odlitků s použitím vytavitelného modelu. Kompletní technologický postup výroby odlitků. Výroba voskových modelů, keramických skořepin a odlévání v laboratorních podmínkách. 8. Využití fyzikálního principu pojení a výroby forem. Použití magnetického pole a vakua při výrobě odlitků. Technologie EFF-SET – zmrazování forem, metody, vhodné materiály. Lití na odpařitelný model. Praktická výroba odlitků pomocí spalitelného či odpařitelného modelu. 9. Nové trendy produkce odlitků ve světě s pomocí nekonvenčních metod. Výroba odlitků ze speciálních slitin (slitiny Mg a Ti). Tavení a odlévání ve vakuu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku