618-3029/02 – Počítačová podpora lití a tuhnutí odlitků (PPTO)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětuIng. Jaroslav Beňo, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude znát základy modelování fyzikálních vlastností materiálů - student se bude orientovat v možnostech použití simulačních programů pro jednotlivé postupy výroby odlitků Získané dovednosti: - student bude umět vytvořit a zpracovat virtuální model včetně technologického postupu výroby - student bude umět aplikovat metody výpočetní techniky pro výrobu odlitku

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na možnosti využití metod numerického modelování a jejich aplikaci v simulačních programech určených pro podporu lití a tuhnutí odlitků. Seznamuje studenty s možností řešení konstrukce, eliminace vad a predikce vlastností a struktury odlitku. Jsou zde rovněž prezentovány možnosti použití simulačních programů pro speciální a netradiční postupy výroby odlitků.

Povinná literatura:

[1] Čarnogurská, M. Základy matematického a fyzikálního modelovania v mechanike tekutin a termodynamike. SF TU Košice, 2000, 176 s. [2] Kubíček M., Dubcová M., Janovská D. Numerické metody a algoritmy, VŠCHT, Praha, 2005,

Doporučená literatura:

[1] Kuneš, J., Vavroch, O., Franta, V. : Základy modelování. SNTL Praha, 1989, 263 s [2] Barilla J.,Simr P. Microsoft Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, Brno,2008

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

vypracování laboratorních protokolů a absolvování zápočtového testu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní využití výpočetní techniky pro simulaci lití a tuhnutí odlitků 2. Modelování fyzikálních vlastností materiálů včetně provedení ucelené výpočtové analýzy. 3. Tvorba a zpracování virtuálního modelu včetně návrhu vtokové soustavy (VS), technologických přídavků a konstrukce formy 4. Definice a vymezení počátečních a okrajových podmínek při návrhu prototypu a výrobních procesů 5. Princip numerického modelování metodou ProCAST & QuikCAST. Vymezení vstupních podmínek, úprava geometrického modelu. 6. Kontrola navržené geometrie odlitku a VS. Identifikace a predikce případných vad, eliminace tepelných uzlů odlitku,řešení vnitřního pnutí a objemových změn. 7. Využití simulačních programů pro speciální technologie výroby odlitků - tlakové a odstředivé lití, lití na vytavitelný a odpařitelný model, 8. Přehled simulačních programů pro navržení a konstrukci odlitku, simulaci vlastnosti odlitku, možnosti jejich dalších aplikací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku