618-3030/01 – Simulace slévárenských procesů (SSP)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
RAD913 Ing. Filip Radkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude znát základy modelování slévárenských procesů - student se bude orientovat v možnostech použití simulačních programů pro návrh a verifikaci postupů výroby odlitků Získané dovednosti: - student bude umět vytvořit virtuální model odlitku, včetně technologického postupu jeho výroby - student bude umět aplikovat metody výpočetní techniky pro výrobu odlitku

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na využití počítačové podpory simulací slévárenských procesů probíhajících při proudění, tuhnutí a chladnutí tavenin ve formě.Simulace jsou používány pro verifikaci výrobních postupů a predikci kvality odlitků pomocí software MAGMA.

Povinná literatura:

[1]ČARNOGURSKÁ,M. Základy matematického a fyzikálního modelovania v mechanike tekutin a termodynamike. SF TU Košice,2000.ISBN 80-7099-344-8. [2]TKADLEČKOVÁ, M., A KOL. Pokročilé metody numerické simulace metalurgických procesů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013. [3]MICHALEK, K. Využití fyzikálního a numerického modelování pro optimalizaci metalurgických procesů. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava,2001. [4]GOODRICH,G. Iron Castings Enginering Handbook. Illinois: American Foundry Society, 2006. ISBN 0-87433-260-5.

Doporučená literatura:

[1]KUNEŠ, Josef, Otakar VAVROCH a Václav FRANTA. Základy modelování. SNTL Praha, 1989, 263 s.ISBN 80-03-00147-1. [2]KOZUBKOVÁ, M. Modelování proudění-Fluent I. Ostrava: VŠB-TU, 2008. http://www.338.vsb.cz/PDF/Kozubkova-Fluent.pdf. [3]HAMPL, J. Technologičnost konstrukce a příprava výroby odlitků. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška. Vypracování semestrálního projektu: návrh a verifikace technologického postupu výroby odlitku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní využití výpočetní techniky pro simulaci lití a tuhnutí odlitků 2. Modelování fyzikálních vlastností materiálů včetně provedení ucelené výpočtové analýzy. 3. Tvorba a zpracování virtuálního modelu včetně návrhu vtokové soustavy (VS), technologických přídavků a konstrukce formy 4. Definice a vymezení počátečních a okrajových podmínek při návrhu prototypu a výrobních procesů 5. Princip numerického modelování simulačním SW MAGMAsoft. Vymezení vstupních podmínek, úprava geometrického modelu. 6. Kontrola navržené geometrie odlitku a VS. Identifikace a predikce případných vad, eliminace tepelných uzlů odlitku,řešení vnitřního pnutí a objemových změn. 7. Využití simulačních programů pro speciální technologie výroby odlitků - tlakové a odstředivé lití, lití na vytavitelný a odpařitelný model, 8. Přehled simulačních programů pro navržení a konstrukci odlitku, simulaci vlastnosti odlitku, možnosti jejich dalších aplikací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270003) Metalurgické inženýrství (S02) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.