618-3031/01 – Technologie slévárenských slitin (TSS)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenstvíKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GAW020 Ing. Martina Bašistová
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
OBZ0003 Ing. Tomáš Obzina
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní pochody při metalurgickém zpracování slévárenských slitin v elektrických i palivových pecích. - student bude mít teoretické i praktické znalosti mimopecního zpracování slévárenských slitin a technologií odlévání odlitků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na širší teoretické a praktické znalosti z metalurgie a technologie slévárenských slitin používaných při výrobě odlitků. Důraz je kladen na znalost technologií tavení a mimopecního zpracování a jejich aplikaci při tavení a odlévání.

Povinná literatura:

[1] VONDRÁK, V., HAMPL, J. a A. HANUS. Metalurgie litin-mimopecní zpracování roztavené litiny. Skriptum. Ostrava:VŠB-TU Ostrva, 2005. (i studijní opora k předmětu). ISBN 80-248-0777-7 [2] VONDRÁK, V. a kol. Metalurgie litin-vtokové soustavy a nálitkování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0960-5. [3] MICHNA, Š. a kol. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin, 2005.ISBN 80-89041-88-4. [4]CAMPBELL, J. Castings practice: the 10 rules of castings. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. 205 p. ISBN 07-506-4791-4.

Doporučená literatura:

[1] GEDEONOVÁ, Z. a I. JELČ. Metalurgia liatin. Košice: HF TU, 2000. ISBN 80-7099-516-5. [2] ELBEL, T. Vady odlitků ze slitin železa: (klasifikace, příčiny a prevence). Brno: MATECS, 1992. [3] GOODRICH, G. M., ed. Iron castings engineering handbook. Rev. and repr. Schaumburg: American Foundry Society, 2006. ISBN 0-87433-260-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška: Písemný test. Ústní zkouška.

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/urceno-pro/studenty/podklady-ke-studiu/studijni-opory

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu a absolvování průběžných testů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozdělení slévárenských slitin pro odlitky. Litiny. Oceli na odlitky. Slitiny neželezných kovů. Mechanické, fyzikální, technologické a slévárenské vlastnosti slévárenských slitin. 2. Rozdělení litin, základní typy a jejich použití v průmyslu. Rovnovážný diagram železo-uhlík. Základní chemické složení, mikrostruktura a slévárenské vlastnosti litin s lupínkovým grafitem. 3. Vsázkové suroviny a pece pro tavení litin. Kupolová pec. Pochody při tavení v KP. Tavení litin v elektrické indukční peci a elektrické obloukové peci. Rotační plynové pece. Udržovací pece. 4. Krystalizace litin, krystalizace eutektika. Mechanizmus a kinetika grafitizace. Ovlivnění krystalizace litin. Teorie a technologie očkování litin. 5. Slévárenské vlastnosti litin. Objemové smrštění litinových odlitků. Modul odlitku. Dimenzování nálitku a vtokové soustavy. 6. Metalurgické zpracování litiny s kuličkovým grafitem. Metody výroby a technologie modifikace. Termodynamika a kinetika modifikace. 7. Oceli na odlitky. Vsázkové suroviny a pecní agregáty na výrobu ocelí pro odlitky. Fyzikální, mechanické a slévárenské vlastnosti ocelí pro odlitky. 8. Tavení ocelí na elektrické obloukové peci. Oxidační a redukční perioda tavení. Vakuování ocelí. Kyslík, síra, vodík, dusík a vměstky v ocelích. 9. Technologie odlévání ocelových odlitků. Vtokové soustavy, proudění kovu, rychlosti lití. Reoxidační procesy při odlévání oceli na odlitky. 10. Slitiny neželezných kovů na odlitky. Slitiny hliníku, siluminy Al-Si, duraly Al-Cu. Hořčíkové slitiny. Bronzy, mosazi. Mechanické, fyzikální, a technologické a slévárenské vlastnosti NŽK. 11. Metalurgické zpracování NŽK. Pece a zřízení pro tavení a rafinaci taveniny. Ovlivňování mikrostruktury, očkování. Odplyňování tavenin. 12. Gravitační odlévání NŽK do netrvalých a trvalých forem, Metody přesného lití. Odstředivé lití. 13. Nízkotlakové, vakuové a tlakové lití do kovových forem. Lití s krystalizací pod tlakem a v polotuhém stavu. Tepelné zpracování odlitků. 14. Kontrolní a analytické metody v metalurgii slévárenských slitin. Termická analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti: 80 % aktivní účasti.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270010) Metalurgické inženýrství Tec P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.