619-0001/08 – Physical Chemistry (FCH)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-­ to define thermodynamic quantities and thermodynamic laws ­- to utilize the fundamental thermodynamic quantities (enthalpy, entropy, Gibbs energy) for the system behaviour describing ­- to describe the chemical equilibrium – to monitor the dependence of the equilibrium constant on state variables (dependence on temperature, dependence on pressure) ­- to describe the phase equilibrium, Gibbs phase rule, phase equilibrium of pure substances ­- to define and to utilize basic terms of chemical kinetics - homogeneous and heterogeneous reaction, rate of chemical reaction, kinetic equation, order of reaction, rate constant ­- to monitor the dependence of the reaction rate on temperature and on pressure ­- to describe basic processes of heterogeneous reactions – diffusion, adsorption; to determine the rate-limiting process for heterogeneous processes ­- to apply gained theoretical knowledge in routine

Teaching methods

Summary

The topic of the subject is chemical thermodynamic and chemical kinetic and their application on the chemical and physical processes.

Compulsory literature:

Atkins,P.W., Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 p. Lupis,C.H.P.Chemical Thermodynamics of materials. New York, North-Holland, 1983. 581 p.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Tepelné kapacity, střední a pravá tep. kapacita, závislost na teplotě, teorie, změna tepelné kapacity v průběhu reakce. Ohřev a ochlazování. Termochemické zákony, slučovací a spalná tepla, výpočet reakčních tepel. Vyjádření tepel termodyn. funkcemi. Závislost reakčního tepla na teplotě. Reakční teplo za stálého tlaku a objemu. Max. reakční teplota. Termodynamické potenciály, určení termodynamické možnosti průběhu a rovnováhy reakce. Chemický potenciál. Chemické rovnováhy homogenní heterogenní. Vyjadřování rovnovážných konstant. Závislost rovnováhy na vnějších podmínkách. Závislost rovnovážné konstanty na teplotě, tlaku, inertních složkách. Výpočet rovnovážného složení. Fyzikální rovnováhy, Gibbsovo pravidlo fází, rozdělení soustav. Fázové změny v jednosložkové soustavě. Roztoky, vyjadřování složení, zákony Raoultův a Henryho. Reálné roztoky, aktivity, aktivitní koeficienty. Reakce v roztocích. Vypařování a destilace. Termodynamické funkce roztoků. Chemická kinetika, rychlost, řád, molekularita, mechanizmus. Izotermní reakce 1. a vyšších řádů. Simultánní reakce. Závislost reakční rychlosti na teplotě a tlaku. Teorie aktivovaného komplexu, srážková teorie. Fyzikální kinetika, heterogenní procesy. Difúze, zákony difúze, principy řešení difúzních rovnic. Fyzikální a chemická adsorbce, adsorbční izotermy. Kombinace procesů fyzikální a chemické kinetiky. Topochemická reakce.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 28  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 16  0 3
                Oral Oral examination 51  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3911R001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.