619-0011/02 – Přenosové jevy II. (PJ II)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- předmět s uvedeným číselným značením se už nevyučuje

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je deduktivní, založený na matematice a na základních axiomech kinetiky molekulárního přenosu hybnosti, tepla a hmoty ve formulaci mechaniky kontinua. Zavádí pojmy viskozita, tepelná vodivost a difuzivita a buduje pomocí nich diferenciální bilance přenosových jevů. Ukazuje možnosti řešení těchto rovnic a dokumentuje aplikaci těchto řešení na popis procesů v přírodě a v technických zařízeních.

Povinná literatura:

Bird R.B., Stewart W.E., Lightfoot E.N.: Přenosové jevy, Academia Praha 1968. RIEGER, F., ŠESTÁK, J.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Vydavatelství ČVUT Praha 1996. STEIDL, H., NEUŽIL, L., FOŘT, I., VLČEK, J. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. Academia Praha 1975.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět určený pro specialisty oboru chemické inženýrství se zabývá veličinami přenášenými molekulárním transportem. Společně tedy popisuje nerovnovážné děje, závislé na viskozitě, tepelné vodivosti a na difuzivitě, tedy děje, se kterými se studenti seznámili již zběžně ve fyzice, fyzikální chemii a v proudění a sdílení tepla. Popis těchto dějů vede zpravidla na parciální diferenciální rovnice definované na prostoročarovém poli. Průpravu k jejich řešení zajišťuje předmět Přenosové jevy I. Je probrána molekulární teorie přenosových jevů, koncepce spojitého prostředí, dále viskozita, tepelná vodivost, difuzivita a metody jejich řešení. Jsou odvozeny diferenciální bilance vedení tepla v nepohyblivých materiálech, bilance hybnosti, tepla a hmoty v proudících tekutinách a jejich vyjádření pomocí veličin rychlost, teplota, koncentrace. Studenti se seznámí se základy reologie, s pojmy tenzor napětí, tok hybnosti a hmoty. Na řešení vybraných úloh je objasňován smysl integrálních veličin(součinitel odporu, tření, přestupu a průchodu tepla anebo hmoty) a jejich výpočet. Pozornost je věnována vymezování problému a z toho plynoucích možností aplikovat přibližná řešení zjednodušených úloh jako je koncepce mezní vrstvy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.