619-0013/02 – Process Engineering (PI)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 24+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným značením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

The detail analysis of selected physical and physical-chemistry processes connected with industry realization of chemical and food production are given. The basis is application of material and energy balance to the systems with phase change and with change of streams composition. The unit operations and quantitative description of given processes are explained.

Compulsory literature:

PERRY, R.H., GREEN, D.W.. Perry's Chemical Engineering Handbook [CD ROM] McGraw Hill 1999.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je určený pro specialisty oboru chemické inženýrství, ukazuje jak se dají procesy v přírodě i v průmyslu kvantitativně popsat a jak využít těchto poznatků při návrhu aparátů. Jedním z východisek ke studiu je znalost teorie přenosových jevů a její aplikace na složitější soustavy. Rozvíjejí se kvalitativní poznatky předmětů anorganické a organické technologie, proudění a sdílení tepla. Bezpodmínečně nutné jsou dobré znalosti fyziky, fyzikální chemie a ovládání matematiky. Soustavně je procvičováno látkové a energetické bilancování technologických procesů a aplikace přenosových jevů při inženýrském modelování. Studenti rozvinou do praxe poznatky teorie podobnosti a rozměrové analýzy. Tři hlavní třídy probíraných procesů jsou procesy hydrodynamické (čerpání, filtrace, sedimentace, fluidizace, míchání), přenos tepla (výměníky, tepelné ztráty, var, kondenzace) a sdílení hmoty (rovnovážné soustavy a dynamika krystalizace, absorpce, destilace). Ve všech případech se proberou fyzikální a fyzikálně chemické principy procesů, hlavní hnací síly a odpory, a z diferenciálních a integrálních bilancí se odvodí hlavní zásady pro volbu podmínek procesu a pro dimenzování aparátu. Jsou ukázány základní typy příslušných zařízení, jejich konstrukční a provozní problémy, investiční a provozní náročnost, problémy bezpečnostní a environmentální.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Project Project 30  0 3
                Other task type Other task type 3  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 16  0 3
                Oral Oral examination 51  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.