619-0014/01 – Reactor Engineering (R I)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným značením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

The principles of knowledge’s transfer from laboratory model research of chemical reaction to the industry processes are illustrated. This subject is a follow-up to skills obtained in chemistry, physical chemistry and methods of material and energy balance - process engineering. The basic models of reactors are explained on the examples of continuous systems when the hydrodynamic and mixing are the limiting steps. This knowledge is extended to the reactors with finite reaction rate and with the multiple reactions. The principles of catalytic reactors, bioreactors and typical inorganic and organic industry synthesis are explained.

Compulsory literature:

Levenspiel O., The Chemical Reaktor Omnibook, Oregon State University, 1979. Scott Fogler H.: Elements of Chemical Reaction Engineering. Prentice Hall NY 1999 SCOTT FOGLER, H. Elements of Chemical Reaction Engineering. (3rd Edition) Prentice Hall, New York 1998. Scott Fogler H., Elements of Chemical Reaction Engineering, University of Michigan, 1999.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět završuje výuku chemie, fyzikální chemie, chemické kinetiky, přenosových jevů a procesního inženýrství. Učí studenty jak na základě poznatků těchto nauk navrhovat chemické reaktory. Pozornost je věnována přenosu laboratorních dat do provozního měřítka a zpětnému hodnocení provozních zkušeností. Hlavní principy jsou vyloženy na průtočných a promíchávaných reaktorech pro plynné a kapalinové proudy. Dále jsou probírány procesy ve vícefázových a katalytických reaktorech. Jsou prohloubeny a aplikovány znalosti o difuzi a přestupu hmoty. Průběžně se probírá i konstrukce chemických reaktorů a pomocných zařízení včetně principů měření a řízení procesů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2807T004) Chemical Engineering (02) Chemické inženýrství P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.