619-0014/01 – Reaktorové inženýrství (R I)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
WIH15 prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- předmět s uvedeným číselným značením se už nevyučuje

Vyučovací metody

Anotace

Předmět objasňuje postupy přenášení poznatků z laboratorního modelového výzkumu chemických reakcí na průmyslové procesy. Navazuje na poznatky získané v chemii a fyzikální chemii a metody bilancování (procesní inženýrství). Základní typy chování reaktorů jsou vyloženy na příkladech průtočných systémů za podmínek, kdy řídícím dějem je hydrodynamika a směšování. Tyto poznatky jsou pak rozšířeny na případy reaktorů s konečnou rychlostí reakce a se složitějšími soustavami reakcí. Jsou objasněny hlavní principy katalytických reaktorů a dále typických reaktorů anorganických a organických syntéz včetně bioreaktorů.

Povinná literatura:

Horák J., Pašek J.: Navrhování průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat. SNTL Praha 1986 DITL P.: Chemické reaktory. Vydavatelství ČVUT Praha, 2000. Levenspiel O.: Teorie a výpočty chemických reaktorů. SNTL Praha 1967 Marek M., Vlasta Hudcová V., Egon Eckert E., Výpočty z reaktorového inženýrství, skriptum VŠCHT, Praha 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět završuje výuku chemie, fyzikální chemie, chemické kinetiky, přenosových jevů a procesního inženýrství. Učí studenty jak na základě poznatků těchto nauk navrhovat chemické reaktory. Pozornost je věnována přenosu laboratorních dat do provozního měřítka a zpětnému hodnocení provozních zkušeností. Hlavní principy jsou vyloženy na průtočných a promíchávaných reaktorech pro plynné a kapalinové proudy. Dále jsou probírány procesy ve vícefázových a katalytických reaktorech. Jsou prohloubeny a aplikovány znalosti o difuzi a přestupu hmoty. Průběžně se probírá i konstrukce chemických reaktorů a pomocných zařízení včetně principů měření a řízení procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku