619-0019/02 – Teorie metalurgických pochodů (TMP)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
DUD32 doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- předmět s uvedeným číselným označením se už nevyučuje

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je teoretický základ v oblasti aplikace základních principů fyzikální chemie na jednotlivé metalurgické děje.

Povinná literatura:

Kalousek,J.-Dobrovský,L.: Teorie hutních pochodů, ES VŠB, Ostrava 1998, 180 s. Kalousek,J.-Dobrovský,L.: Základy fyzikální chemie, ES VŠB, Ostrava 2001, 158 s. Dobrovská,J. Teorie metalurgických pochodů, Sbírka příkladů. Ostrava, VŠB-TUO 2002. Jagoš,J.: Teória hutníckych procesov, Alfa, Bratislava 1978. Kopečný,M.-Dorušková,M.: Návody do cvičení z fyzikální chemie, ES VŠB, Ostrava 2000, 90 s. Komorová, L., Imriš,I. Termodynamika v hutníctve, Alfa, Bratislava 1989. Myslivec,Th.: Fyzikálně chemické základy ocelářství, SNTL, Praha 1971, 448 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termická disociace uhličitanů, oxidů, sulfidů, nitridů. Fyzikální a technická disociační teplota. Kinetika disociace. Redukce oxidů plyny, Boudouardova reakce, přímá a nepřímá redukce. Kinetika redukce. Struktura a vlastnosti roztavených kovů. Tání, vypařování, viskozita, povrchové napětí. Krystalizace, homogenní a heterogenní nukleace. Roztoky, koncentrace, základní zákonitostí. Modely roztoků , termodynamická funkce, aktivity, aktivitní koeficienty. Aktivity ve složitějších soustavách. Plyny v kovech, rozpustnost, adsorbce. Roztavené strusky, vlastnosti, složení. Viskozita, povrchové napětí, struktura. Molekulární a ionová teorie. Ideální regulární model ionových tavenin. Reakce mezi struskou a kovem, rozdělení prvků mezi struskou a kovem, rozdělovací koeficient. Rafinační reakce: odsíření, odfosfoření, desoxidace z hlediska představ o teorii strusek. Kinetika rafinačních procesů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Písemka Písemka 28  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 2  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T020) Nové technické materiály (01) Nové technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T010) Kovové materiály (02) Kovové materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku