619-0021/02 – Energetical Fuels Utilization (EVP)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jaroslav Kalousek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jaroslav Kalousek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS30 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
R1E37 doc. Ing. Lenka Řeháčková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- předmět s uvedeným číselným označením se už nevyučuje

Teaching methods

Summary

Physico-chemical processes of industrial fuels combustion. Machinery for exploitization and utilization.

Compulsory literature:

ATKINS,P.W. Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Reakční a spalná tepla. Teplota adiabatického a chlazeného plamene. Vzduch pro spalování, koeficient přebytku vzduchu. Množství suchých a mokrých spalin. Rovnovážné složení produktů hoření a metody výpočtu. Hoření tuhých, zápalných a plynných paliv. Homogenní kinetika hoření. Tepelný a řetězový mechanismus reakcí. Heterogenní kinetika hoření. Tepelný a teplotní režim hoření. Plamen a jeho struktura. Disperzní a adsorpční pochody. Stabilizovaný plamen, deflagrace. Kinetický a difúzní režim hoření. Laminární a turbulentní plamen. Charakteristika fosilních paliv, bilance zásob. Racionální využití paliv. Palivové hospodářství. Spalovací systémy. Účinnost spalování. Tvorba škodlivin při spalování, možnosti minimalizace. Poznámka:Předmět je vyučován ve spolupráci s katedrou energetiky 361, z 50%.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 80 (80) 0 3
                Oral Oral examination 80  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner