619-0022/02 – Heterogenní kinetika (HK)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- předmět s uvedeným číselným označením se už nevyučuje

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je teoretický základ v oblasti aplikace základních principů fyzikální chemie na jednotlivé heterogenní reakce.

Povinná literatura:

Barret.P., Kinetika heterogenních reakcí v soustavách tuhá látka-plyn, Praha 1978. Moore,W.J., Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979. Adamcová Z., Příklady a úlohy z fyzikální chemie, SNTL Praha 1989. Bartovská L, Chuchvalec P., Kinetika a katalýza, příklady a úlohy, skriptum VŠCHT, Praha 1991 Kopečný M., Dorušková M., Návody do cvičení z fyzikální chemie, skriptum VŠB- TU, Ostrava 1991. Handlířová a kol., Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie, skriptum Univerzita Pardubice 1998. Imriš I., Komorová L., Laboratórne cvičenia z teórie hutnickych pochodov, Alfa Bratislava, 1990. Treindl,L., Chemická kinetika, SPN, Bratislava 1978, 304 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Molekularita a řád reakce. Kinetické rovnice. Terminologie chemické kinetiky a definice. Reakce vyšších a necelistvých řádů. Zvratné, bočné a následné reakce. Teorie reakční rychlosti. Arrheniova rovnice. Aktivační energie a její určení. Srážková teorie. Sterický faktor. Teorie absolutní reakční rychlosti. Články heterogenní kinetiky. Mechanismy a matematický popis difúze. Molekulární, konvektivní a turbulentní difúze. Difúze s chemickou reakcí. Vnější a vnitřní transport hmoty, difúze fázovým rozhraním. Příklady heterogenních dějů řízených difúzi. Povrchové jevy a kinetika reakcí. Povrchové vlastnosti tuhých látek. Fyzikální adsorpce a chemisorpce. Vliv podmínek na adsorpčně-desorpční děje. Kinetika adsorpce plynů. Povrchové vlastnosti roztoků, orientace roztoků. Příklady aplikace povrchových jevů. Kinetika topochemických reakcí. Autokatalytické reakce. Kinetika nukleace nových fází. Vliv fázového rozhraní na kinetiku reakcí. Kinetika heterogenních dějů – tání, vypařování, sublimace, tuhnutí (krystalizace), kondenzace, polymorfní přeměny. Příklady kinetiky v soustavách druhého a vyššího řádu. Katalýza. Obecné poznatky o katalýze. Homogenní katalýza. Acidobazická katalýza. Heterogenní katalytické reakce. Teorie heterogenní katalýzy. Katalyzátor – výběr, otrava, stárnutí. Průmyslová aplikace heterogenní katalýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.