619-0025/02 – Vybrané kapitoly z fyzikální chemie pro elektroinženýry (fche)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat termodynamické veličiny a termodynamické zákony - popsat chemické rovnováhy - sledovat závislost rovnovážné konstanty na vnějších faktorech (vliv teploty, tlaku) - popsat fázové rovnováhy – podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy čistých látek a binárních kapalných soustav - definovat a používat základní pojmy chemické kinetiky – reakce homogenní a reakce heterogenní, rychlost chemické reakce, řád reakce, rychlostní konstanta - popsat základní články heterogenních reakcí – difúze, adsorpce; určení limitujícího článku heterogenního procesu - aplikovat získané teoretické poznatky v oblasti přípravy materiálů pro elektrotechniku a elektroniku

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na využití zákonů a zákonitostí fyzikální chemie v oblasti přípravy materiálů pro elektrotechniku a elektroniku.

Povinná literatura:

Kalousek.J. – Dobrovský, Ľ. : Základy fyzikální chemie. Ostrava, VŠB 1985. Kellö,V. – Tkáč,A.: Fyzikálna chemia. Bratislava, Alfa 1977. Kopečný,M. – Dobrovský,Ĺ.: Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie. Ostrava, VŠB 1991. Linzer,E. – Dorušková,M. – Kalousek,J.: Základy fyzikální chemie v příkladech. Ostrava, VŠB 1994. Moore,W.J.: Fyzikální chemie. Praha, SNTL 1979. Atkins,P.W.: Physical Chemistry. Oxford University Press. Fourth edition 1990.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam fyzikální chemie v přípravě materiálů pro elektrotechniku a elektroniku. Termodynamické stavové funkce plynů. Fugacity. Reálné plyny. Tepelné kapacity, teorie, závislost na teplotě. Termodynamické zákony, výpočet reakčních tepel (entalpie), závislost na teplotě. Termodynamické potenciály, Gibbs-Helmholtzovy rovnice, chemický potenciál. Chemické rovnováhy: homogenní, heterogenní, rovnovážné konstanty. Výpočet rovnovážného složení. Fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází, rozdělení soustav. Termodynamika roztoků, zákony Raoultův a Henryho. Reálné roztoky, aktivita, aktivitní koeficient. Termodynamické funkce a modely roztoků. Vypařování a destilace. Aplikace teorie roztoků na kovové slitiny. Struktura a vlastnosti roztavených kovů, tání, vypařování, povrchové napětí, viskozita. Krystalizace, homogenní a heterogenní nukleace. Termodynamické a efektivní rozdělovací koeficienty, segregační děje při krystalizaci a jejich modelování. Chemická kinetika: rychlost, řád, molekularita a mechanismus reakce. Teorie chemické kinetiky. Články heterogenní kinetiky. Mechanismy a matematický popis difúze, molekulární, konvektivní a turbulentní difúze. Difúze s chemickou reakcí, vnější a vnitřní transport hmoty, difúze fázovým rozhraním. Povrchové jevy a kinetika reakcí. Povrchové vlastnosti tuhých látek. Fyzikální adsorpce a chemisorpce. Adsorpční izotermy. Kinetika adsorpce plynů. Povrchové vlastnosti roztoků, příklady aplikace povrchových jevů. Kinetika topochemických reakcí. Autokatalytické reakce. Průmyslové aplikace heterogenní kinetiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612R018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku