619-0810/01 – Modelování chemicko - technologických problémů v prostředí Aspen Plus® (MCHTP)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
VEC05 prof. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- poskytnout systematický přehled počítačové simulace chemicko-technologických procesů a umožnit praktické zvládnutí simulací v prostředí programu Aspen Plus®.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět “Modelování chemicko-technologických problémů v prostředí Aspen Plus®” svým zaměřením navazuje na předměty Procesní inženýrství a Fyzikální chemie. V rámci předmětu budou probrány kontexty problémů sdílení tepla, hmoty i hybnosti a s nimi spojených jednotkových operací. Absolvent předmětu zvládne práci se složitým prostředím simulačního programu Aspen Plus® , dokáže samostatně modelovat jednoduché technologické problémy.

Povinná literatura:

[1] Aspen Plus 12,1 User Guide, Aspen Tech, 2003. [2] Aspen Properties 12.1 User Guide, Aspen Tech, 2003. [3] Fogler H.S., Elements of Chemical Reaction Engineering. Prentice Hall 1998. [4] Perry R.H., Green D.W.: Perry's Chemical Engineers' Handbook. 7.ed., McGraw-Hill 1997. [5] Cultip MB, Schacham M., Problem Solving in Chemical Engineering with Numerical Methods, New Jersey: Prentice Hall PTR. 1999 [6] Belfiore, L.A., Transport Phenomena for Chemical Reactor Design., New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 884. 2003. [7] Froment GF, Bischoff K., Chemical Reactor Analysis and Design. 2nd ed., New York: John Wiley & Sons, 1990 [8] Levenspiel, O., The Chemical Reactor Omnibook. Oregon St Univ Bookstores, 2006. [9] Shaw, M.C., Engineering Problem Solving: A Classical Perspective, New York: William Andrew Publishing, 2001. [10] Sieder WD, S.J., Lewin DR, Product and Process Design Principles. 2nd ed., New York: John Wileyand Sons, Inc. 820pp, 2004. [11] Zlokarnik, M., Scale-up in Chemical Engineering. 2nd ed., Weinheim: WILEY- VCH Verlag GmbH &Co. KGaA. 271pp, 2006. [12] Levenspiel O.: Teorie a výpočty chemických reaktorů, SNTL Praha 1967. [13] Horák J., Pašek J.: Návrh průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat, SNTL Praha, 1980. [14] Ditl P.: Chemické reaktory. Vydavatelství ČVUT, Praha 2000. [15] Šnita D. a kol.: Chemické inženýrství I. Vydavatelství VŠCHT Praha 2006. [16] Holeček O., Chemicko inženýrské tabulky, Vydavatelství VŠCHT Praha 2001. [17] Gažo J.: Všeobecná a anorganická chémia. Alfa Bratislava, 1981 [18] Moore W.J., Fyzikální chemie. SNTL Praha 1981. [19] Atkins P.W.: Fyzikálna chémia. Časť 1. Slovenská technická univerzita Bratislava 1999.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0802 PI Procesní inženýrství Doporučená
617-0803 PJ-II. Přenosové jevy II. Doporučená
619-0402 FCH Fyzikální chemie Doporučená
619-0801 PJ I Přenosové jevy I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecný úvod do modelování a simulací procesů, systémový přístup k modelování chemicko-technologických procesů, pojem systém, model systému, jeho přínos pro praktické řešení, parametry modelu 2. Simulační programy, struktura simulačních programů, knihovna jednotkových modulů, databanka fyzikálně chemických vlastností, řízení simulačního výpočtu, komunikace s uživatelem, služby uživateli 3. Prostření Aspen Plus, popis struktury programů Aspen Engineering Suite AES, možnosti využití, licenční politika, práce s on-line materiály. 4. Práce v prostředí Aspen plus, uživatelské okno, dostupné nástroje, vytvoření simulačního modelu procesu, dostupné informace o průběhu výpočtu, založení souboru, uložení výsledků, mezivýsledků, práce s grafy, tisk, použití Aspen plus help, atd. 5. Knihovny jednotkových modulů, popis vybraných a jejich použití plus používané modely 6. Vytvoření simulace, templates, nové simulace, online knihovna aplikací 7. Simulace stacionárních stavů chemicko-technologických procesů, cíle simulace, etapy řešení 8. Modely jednoduchých operací, parametry modelů, souslednost operací (výměníky tepla, děliče, mísiče, čerpadla) 9. Modely složitých jednotkových operací (rektifikace, absorpce, reaktory) 10. Parametrické studie, optimalizační úlohy

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství (02) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní