619-0811/01 – Laboratoř procesního inženýrství (LPI)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMT, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
PRY0007 Ing. Adrian Pryszcz
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování laboratoří jsou studenti seznámeni s běžnými zařízeními používanými v průmyslu, ovládají principy jejich chodu, základní obsluhu a měření vybraných fyzikálních veličin (teplota, tlak, hmotnost, objem, průtok, hustota, viskozita, vlhkost, index lomu), mají informace o zpracování výsledků a správném vedení laboratorních protokolů a jsou vzděláni v oblasti bezpečnosti práce.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratoř doplňuje výuku procesního inženýrství a umožňuje aplikovat teoretické znalosti získané v rámci přednášek a výpočtových seminářů při práci s aparáty poloprovozního měřítka (proudová sušárna, komorový kalolis, deskový výměník tepla, výplňový absorbér, patrová rektifikační kolona, reaktor pachuka a usazovací kolona). Výukový modul Palivové články seznamuje se způsoby výroby elektrické energie z alternativních zdrojů. Předmět rozšiřuje a doplňuje znalosti a dovednosti získané v předmětu Laboratoř procesního inženýrství I a svým rozsahem a obtížností prováděných úloh je určen pro navazující magisterské studium.

Povinná literatura:

Návody do laboratoře z procesního inženýrství, VŠB-TUO, 2010. Dostupné na: http://katedry.fmmi.vsb.cz/619/login.php, uživatelské jméno a heslo: LPI4 HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Doporučená literatura:

WICHTERLE K. VEČEŘ M., Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava,2012. MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Laboratorní cvičení z procesního inženýrství je uzavřeno klasifikovaným zápočtem, k jehož získání je třeba absolvovat 7 prací. Každá práce je bodována, v bodovém hodnocení je obsaženo hodnocení teoretické přípravy k dané úloze a hodnocení zpracování naměřených dat ve formě protokolu. Pro úspěšné absolvování je třeba získat minimálně 51 bodů z celkového počtu 100 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou definovány. No other activities required.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-0406 ZPI Základy procesního inženýrství Doporučená
619-0402 FCH Fyzikální chemie Doporučená

Korekvizity

Kód předmětuZkratkaNázev
617-0802 PI Procesní inženýrství

Osnova předmětu

Seznam úloh: 1. Určení počtu převodových jednotek absorpční kolony (Stanice absorpce) 2. Charakteristika dvoufázového toku metodou expanze vrstvy a tlakového rozdílu (Stanice sedimentace) 3. Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony (Stanice rektifikace) 4. Charakteristika elektrolyzéru a palivového článku (Stanice palivové články) 5. Návrh optimálního režimu provozu rektifikace binární směsi etanol-voda (Stanice rektifikace) 6. Stanovení rychlosti reakce probíhající na elektrodách palivového článku (Stanice palivové články) 7. Tlaková ztráta při dvoufázovém toku výplní (Stanice absorpce)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (2807T004) Chemické inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku