619-0905/02 – Vybrané kapitoly z fyzikální chemie (VKFCH)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.Garant verze předmětuprof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- aplikovat fázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách na vybrané procesy při výzkumu a v chemické praxi - aplikovat vlastnosti vícefázových soustav ve vědě, výzkumu a v chemické praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Termodynamika kapalných roztoků neelektrolytů. Fázové rovnováhy ve vícesložkových soustavách při různé mísitelnosti složek. Fyzikální chemie fázových rozhraní a jeho vliv na vlastnosti soustavy. Fyzikálně-chemické vlastnosti koloidních soustav, rozdělovací funkce velikosti částic, optické, elektrické, molekulárně-kinetické vlastnosti koloidních soustav, struktura koloidních částic, fázové disperzní soustavy, molekulární koloidy, micelární koloidy. Výběr kapitol bude proveden na základě orientace doktorské disertační práce společně se školitelem.

Povinná literatura:

Atkins,P.W.: Fyzikálna chémia. STU, Bratislava 1999. Brdička,R., Dvořák,J. Základy fysikální chemie. Academia, Praha 1977. Kellö,V., Tkáč,A. Fyzikálna chemia. ALFA, Bratislava 1972. Pouchlý,J. Vavruch,I. Fysikální chemie koloidních soustav. SNTL, Praha 1960.

Doporučená literatura:

Moore,W.J. Fyzikální chemie. SNTL, Praha 1979 Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou

E-learning

Další požadavky na studenta

Dalčší požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Polykomponetní kapalné soustavy (roztoky), popis pomocí empirických zákonů a termodynamických funkcí. Směšovací a dodatkové veličiny, termodynamické funkce diferenciální a integrální, podmínky termodynamické stability. Termodynamické modely roztoků, model ideálního, reálného, regulárního, atermálního roztoku. Koligativní vlastnosti roztoků. Polykomponetní kapalné soustavy při různé mísitelnosti složek, fázové rovnováhy, fázové diagramy (izobarické, izotermické, rovnovážného složení fází), technologické aplikace. Složitější rozdělovací rovnováhy a jejich význam v průmyslové praxi. Fyzikální chemie fázových rozhraní, vliv fázových rozhraní na termodynamické vlastnosti systému, povrchová a mezifázová energie, povrchové rovnováhy při styku tří fází, zakřivená fázová rozhraní, povrchové filmy nerozpustných látek na kapalinách a tuhých látkách. Elektrické vlastnosti fázových rozhraní, elektrická dvojvrstva, elektrokinetický potenciál a elektrokinetické jevy. Fyzikální chemie disperzních soustav a jejich klasifikace. Molekulárně kinetické vlastnosti, tepelný pohyb, sedimentační jevy, membránové rovnováhy. Optické a mechanické vlastnosti soustav. Stavové změny a význam disperzních soustav. Struktura disperzních částic. Fázové disperzní soustavy, stabilita heterogenních lyofobních soustav, metody přípravy. Molekulární koloidy, roztoky vysokomolekulárních elektrolytů a neelektrolytů, chování makromolekul v roztoku, vybrané vlastnosti a stabilita. Micelární koloidy. Soustavy se spojitým disperzním podílem, gely. Výběr kapitol bude proveden na základě orientace doktorské disertační práce společně se školitelem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.