619-0909/01 – Přenos tepla a hmoty v požární ochraně (PTHPO)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFBI, FSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat termodynamické veličiny, termodynamické zákony - popsat chemické rovnováhy - sledovat závislost rovnovážné konstanty na vnějších faktorech (vliv teploty, tlaku) - aplikovat Le Chatelierův princip (vliv teploty, tlaku, počátečního složení a inertních látek na rovnovážné složení) - sledovat fázové rovnováhy – podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy čistých látek a směsí - definovat a používat základní principy chemické kinetiky - reakční rychlost, kinetická rovnice, reakční řád, rychlostní konstanta, teorie reakčních rychlostí - popisovat základní kroky heterogenního procesu - fyzikální procesy limitující kinetiku heterogenního děje, difúze, Fickovy zákony, adsorpce, adsorpční izotermy - aplikovat chemickou termodynamiku a kinetiku na procesy hoření výbuchu a hašení

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Aplikace fyzikálně-chemických zákonů na fyzikální a chemické děje požární ochrany.

Povinná literatura:

RIEGER, F., ŠESTÁK, J.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Vydavatelství ČVUT Praha (1996) BIRD, R.B., STEWART, W.E., LIGHTFOOT, N.N. Přenosové jevy. Academia Praha 1968. STEIDL, H., NEUŽIL, L., FOŘT, I., VLČEK, J. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. Academia Praha 1975. KALOUSEK,J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2000 (II. vydání) KALOUSEK.J. – DOBROVSKÝ, Ľ. : Základy fyzikální chemie. Ostrava, VŠB 1985. 155 s. Atkins,P.W., Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 p. Warnatz,J., Maas,U., Dibble,R.W., Combustion. Physical and Chemical Fundamentals, Modelling and Simulation, Experiments, Pollutant Formation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New Uork. 1996. 265 p. Warren Strahle C., An Introduction to Combustion. Gordon and Breach Science Publishers. Combustion Science and Technology Book Series.Volume 1. 1993. 166p.

Doporučená literatura:

RIEGER, F., ŠESTÁK, J.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Vydavatelství ČVUT Praha (1996) BIRD, R.B., STEWART, W.E., LIGHTFOOT, N.N. Přenosové jevy. Academia Praha 1968. STEIDL, H., NEUŽIL, L., FOŘT, I., VLČEK, J. Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla. Academia Praha 1975. KALOUSEK,J. Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2000 (II. vydání) KALOUSEK.J. – DOBROVSKÝ, Ľ. : Základy fyzikální chemie. Ostrava, VŠB 1985. 155 s. Atkins,P.W., Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 p. Warnatz,J., Maas,U., Dibble,R.W., Combustion. Physical and Chemical Fundamentals, Modelling and Simulation, Experiments, Pollutant Formation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New Uork. 1996. 265 p. Warren Strahle C., An Introduction to Combustion. Gordon and Breach Science Publishers. Combustion Science and Technology Book Series.Volume 1. 1993. 166p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stručná charakteristika a základní zákony přenosových jevů. Difuze, vedení tepla jako přenosové jevy. Obecný tvar diferenciální rovnice vedení tepla a difuze, podmínky jednoznačnosti úloh a metody řešení rovnice. Analytické, numerické a analogové postupy řešení. Teorie podobnosti. Tepelná a difusní kritéria podobnosti, tvary kriteriálních rovnic. Vedení tepla. Stacionární vedení a prostup tepla tělesy jednoduchých geometrických tvarů, význam a použití pro účely PO. Přenos tepla konvekcí beze změny skupenství tekutiny. Hydrodynamické a termokinetické rovnice. Tepelná konvekce při změně skupenství na pevném povrchu. Teorie blánové kondenzace, vliv přítomnosti nekondenzujícího inertního plynu. Kondenzace kapičková. Var kondenzace v objemu, význam pro účely PO. Záření tuhých těles. Přenos tepla zářením v dokonale průteplivém prostředí, soustava uzavřená a tzv. otevřená. Volba soustavy, vliv odrazného záření. Záření pohlcujícím prostředím, záření plynů, záření plamene. Řešení v ustáleném teplotním poli, stínicí stěny a odrazné a pohlcující. Postu řešení při zadání hustoty tepelného toku. Nestacionární vedení tepla. Analytické metody, postup při řešení nejznámějších jednorozměrných úloh. Řešení jednorozměrných a vícerozměrných úloh při okrajových podmínkách popisujících co nejpřesněji tepelné působení na povrch těles při požáru. Difuse. Molekulární a konvektivní difuse. Difuse stacionární a nestacionární. I. a II. Fickův zákon. Závislost difuse na teplotě, aktivační energie. paralelní a sériová difuse. Rychlostní konstanta difuse. Závislost rychlosti difuse na hydrodynamických (aerodynamických) režimech. Efektivní tloušťka difusní vrstvy. Difuse následovaná chemickou reakcí. Úloha difuse v homogenní a heterogenní kinetice. Význam difusních pochodů v procesu hoření a hašení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V009) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908V004) Požární ochrana a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku