619-0917/02 – Reaktorové inženýrství (RI)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- schopnost návrhu a simulace vsádkových a průtočných reaktorů pro homogenní a heterogenní reakce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Obsahem předmětu jsou charakteristiky vsádkových a průtočných reaktorů.

Povinná literatura:

HORÁK, J., PAŠEK, J. Navrhování průmyslových chemických reaktorů z laboratorních dat. Praha: SNTL, 1986.

Doporučená literatura:

LEVENSPIEL, O. Teorie a výpočty chemických reaktorů. Praha: SNTL, 1967.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou

E-learning

Další požadavky na studenta

Další aktivity nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
619-0813 PI Procesní inženýrství Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Termodynamika chemických reakcí. Tepelný efekt chemické reakce. Gibbsova energie a termodynamická schůdnost. Rovnovážný stupeň přeměny. Elementární reakce v ideálních izotermních reaktorech. Složené reakce. Vsádkové reaktory s proměnným objemem a tlakem. Reaktory s pístovým tokem pro reakce v kapalné a plynné fázi. Ideálně míchané reaktory. Polokontinuální reaktory. Energetická bilance, neizotermní reaktory. Optimální pracovní teplota. Adiabatické reaktory. Vícenásobné ustálené stavy. Výzkum kinetiky chemických reakcí. Makrokinetické a mikrokinetické vlastnosti. Zásady návrhu laboratorního reaktoru. Metody zpracování kinetických dat. Zvětšování měřítka. Reálný tok. Metody diagnostiky hydrodynamiky toku v reálných reaktorech. Distribuce doby prodlení. Modely toku pro reálné trubkové reaktory - laminární a turbulentní tok, axiální disperze, kaskáda ideálních mísičů. Makrotekutina a mikrotekutina, segregační model. Heterogenní katalytické reaktory. Kinetické rovnice pro katalytické reakce. Modely heterogenních katalytických reaktorů. Efektivní faktor. Tlaková ztráta v sypaném loži. Vícefázové reaktory. Témata pro detailní studium budou vybrána na základě zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.