619-0925/01 – Materiály pro brzdové systémy automobilů (MpBSA)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity10
Garant předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.Garant verze předmětuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES05 Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu je schopen popsat složení a vlastnosti materiálů používaných pro brzdové systémy vozidel a definovat standardní metody používané pro testování frikčně-otěrových vlastností. Dále je student schopen popsat chování materiálů brzdových systémů za různých podmínek provozu a také definovat emise z frikčních procesů při brzdění automobilů, včetně charakteru těchto emisí a metod jejich hodnocení. Absolvent je taktéž schopen diskutovat o problematice vývoje nových materiálů pro tyto aplikace a nastínit legislativní rámec kontroly a regulace emisí z nespalovacích procesů v dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na materiály používané pro brzdové systémy vozidel, jejich složením, vlastnostmi a metodami testování frikčně otěrových vlastností. Další náplní předmětu je chování materiálů brzdových systémů za různých podmínek provozu a také seznámení s environmentálními aspekty frikčních procesů při brzdění automobilů, včetně nástinu charakteru těchto emisí a metod jejich měření. Součástí předmětu je taktéž problematika vývoje nových materiálů pro tyto aplikace a legislativní rámec kontroly a regulace emisí z nespalovacích procesů v dopravě.

Povinná literatura:

Bill K., Breuer B.J.: Brake Technology Handbook, SAE International, 2008, ISBN 978-0-7680-1787-8. Limpert R.: Brake Design and Safety, SAE International, 2011, ISBN 978-0-7680-3438-7. Kukutschová J., Filip P.: Review of brake wear emissions, in Non-Exhaust Emissions: An Urban Air Quality Problem for Public Health, Elsevier Inc., 2018, ISBN: 9780128117705.

Doporučená literatura:

Kukutschova J.: Wear Particles from Automotive Brake Materials: Generation, Characterization, and Environmental Impact, VŠB-TUO, Ostrava, 2017, ISBN 978-80-248-4098-7. Články v odborných časopisech.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace před zkoušejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Materiály používané pro kotoučové a bubnové brzdy automobilů – skupiny složek a jejich funkce, výroba materiálů pro brzdové systémy automobilů, vlastnosti a trendy ve složení pro jednotlivé typy vozidel. 2. Brzdění automobilů – změny materiálů brzdových systémů, ke kterým dochází při frikčních procesech vlivem teploty a tlaku. Tvorba frikční vrstvy a její vliv na frikční účinnost materiálů brzdových systémů. Otěr materiálů brzdových systémů, tvorba otěrových částic a jejich vliv na životnost jednotlivých složek brzdového systému. 3. Metody testování frikčně otěrových vlastností materiálů pro brzdové systémy – laboratorní tribometry, brzdové dynamometry, provozní zkoušky – uspořádání testů, standardní testovací procedury, ukázky získaných dat jednotlivými metodami a interpretace experimentálních dat z jednotlivých testovacích metod. 4. Chování materiálů brzdových systémů za různých podmínek provozu – vysoké teploty brzdového systému, vzdušná vlhkost, přítomnost posypových solí, aj. – změny materiálů brzdových systémů vlivem stylu jízdy, podmínek prostředí a odlišnosti u jednotlivých skupin frikčních kompozitů (kovové, organické, keramické). 5. Emise otěrových částic – mechanismus vzniku, charakter, metody měření a charakterizace chemického složení a morfologie částic. 6. Emise plynných látek - mechanismus vzniku, metody měření a charakterizace – emise anorganických plynů, těkavých organických látek a jejich možná rizika. 7. Trendy ve vývoji ekologicky šetrných materiálů – náhrady některých rizikových složek frikčních kompozitů, aditiva ve frikčních kompozitech a povlakování brzdových kotoučů za účelem snížení emisí otěrových částic, zařízení pro zachytávání otěrových částic a další. 8. Legislativní rámec problematiky emisí z nespalovacích procesů v dopravě – chystaná legislativa pro kontrolu a regulaci emisí prachových částic.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P1041D040006) Dopravní systémy K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.