619-2003/01 – Theory of Technological Processes (TTP)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOB30 prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
DOB36 prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., dr. h. c.
DRO0013 Ing. Ľubomíra Drozdová, Ph.D.
DUD32 doc. Ing. Rostislav Dudek, Ph.D.
FRA37 Ing. Hana Francová, Ph.D.
ZAL041 Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
PER40 RNDr. Kristina Peřinová
VIT155 Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D.
SME06 prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
DOC01 Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the basics of chemical thermodynamics and kinetics and their application to the technology of preparation of metallic materials. Graduates of the course will know and understand the basic thermodynamic and kinetic concepts for the description of homogeneous and heterogeneous systems. They will be able to apply the basics of chemical thermodynamics and kinetics to selected technological processes and perceive these processes in a broader social context.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

The topic of the subject is theoretical background in the area of application of the physical chemistry principles to technological processes.

Compulsory literature:

ATKINS, Peter W. a Julio DE PAULA. The elements of physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-922672-6.

Recommended literature:

Gaskell D.R.: Introduction to Thermodynamics of Materials, 3rd. Ed., Taylor and Francis, New York-London 1995, ISBN 1-56032-432-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

PREZENČNÍ STUDIUM Podmínky pro získání zápočtu: - 100 % účast na teoretických cvičeních - 2 body - účast na teoretických cvičeních menší než 86% (více než 1 neúčast) poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování dvou samostatných výpočtových písemek – hodnocení (14 + 14) = max. 28 bodů - oprava písemky – lze opravit maximálně jednu písemku maximálně jedenkrát. - absolvování 5 laboratorních cvičení, odevzdání a obhájení protokolů – max. 15 bodů (toto bodové ohodnocení představuje hodnocení jak vlastní teoretické přípravy na zadanou laboratorní úlohu, tak hodnocení práce v laboratoři a hodnocení obsahové a formální stránky laboratorního protokolu včetně jeho obhajoby) Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet min. bodů 20 - zápočet max. bodů 45 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení obou výpočtových písemek (min. 5 bodů za 1 písemku) a laboratorního cvičení, tzn. student musí absolvovat obě výpočtové písemky a splnit podmínky laboratorního cvičení. Bodové hodnocení zkoušky: zkouška kombinovaná - písemná část zkoušky - max. 15 bodů - ústní teoretická část zkoušky - max. 40 bodů V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky (min. 5 bodů) tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn. student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky, výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB TUO.

E-learning

Other requirements

No other activities are defined.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction. Fundamentals of the laws of gases. The chemical thermodynamics – heat capacities, definition, properties and classification. 2. The First law of thermodynamics, definition, signification – the heating and cooling of substances, heat of reaction, laws of thermochemistry, standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion, theoretical calculation of reaction heat. Kirchhoff’s law - variation of the reaction enthalpy with temperature. 3. The Second law of thermodynamics – definition and signification. Thermodynamic potentials – Helmholtz and Gibbs free energy. 4. Chemical equilibrium, the equilibrium constants for homogeneous and heterogeneous chemical reactions, types of equilibrium constants, calculation of equilibrium composition. The van´t Hoff reaction isotherm, isobar and isochore. 5. The phase equilibrium. Partial molar quantities, chemical potential and its significance for physical equilibrium. The Gibbs phase rule, phase, component, degree of freedom, phase equilibrium of pure substances, Clapeyron equation, Clausius-Clapeyron equation. 6. The chemical kinetics - homogeneous and heterogeneous reactions - basic kinetic terms (rate of chemical reaction, order of reaction, molecularity, rate constant, and reaction mechanism). Kinetic equations with different order, the temperature dependence of the rate of reaction. 7. Diffusion and adsorption in heterogeneous kinetics, application in technological processes. 8. The thermal dissociation of compounds, oxide reduction, thermodynamics and kinetics. The metal oxidation kinetics. 9. Solutions and their classification, description, properties, thermodynamic models of solutions. 10. Molten slags, molecular and ionic theory, physicochemical properties. 11. Models of ionic melts, metal melts, oxide melts, physicochemical properties. 12. Reactions between slag and metal – distribution of oxygen and sulphur, desulphurisation, dephosphorization, deoxidation. 13. Inclusions in liquid metals – formation, growth and separation of inclusions. Physical and metallurgical aspects of gases in molten metal, the Sievert's law. 14. Surface reactions, theory and application.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30 (30) 15
                Projekt Project 25  0
                Jiný typ úlohy Other task type 5  0
        Examination Examination 70 (70) 25 3
                Ústní zkouška Oral examination 70  25
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R062) Quality Management K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Winter
2018/2019 Summer
2018/2019 Winter
2017/2018 Summer
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Summer
2015/2016 Winter