619-2004/01 – Teoretické základy technologických procesů (TZTP)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRO0013 Ing. Ľubomíra Drozdová
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
SME06 doc. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
DOC01 Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- aplikovat základní termodynamické a kinetické vztahy na vybrané technologické pochody - charakterizovat základní vlastnosti tavenin kovů a strusek - aplikovat získané teoretické poznatky na cvičeních a na vybrané technologické procesy

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu je teoretický základ v oblasti aplikace základních principů fyzikální chemie na jednotlivé technologické pochody.

Povinná literatura:

Studijní opora: DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 1.část [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ Studijní opora: DOBROVSKÁ, Jana. Fyzikální chemie - 2.část [online] 2017. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ DUDEK, Rostislav, Kristina PEŘINOVÁ a Jaroslav KALOUSEK. Teorie technologických procesů [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2571-7. Dostupné též z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ Studijní opora: PEŘINOVÁ, Kristina, Bedřich SMETANA, Simona ZLÁ a Gabriela KOSTIUKOVÁ. Teoretické základy fyzikální chemie v příkladech [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. The elements of physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-922672-6.

Doporučená literatura:

FISCHER, Oldřich. Fyzikální chemie: (termodynamika, elektrochemie, kinetika, koloidní soustavy). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. KOMOROVÁ, Ľudmila a Ivan IMRIŠ. Termodynamika v hutníctve. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN 80-05-00604-7. DOBROVSKÁ, Jana a Kristina PEŘINOVÁ. Teoretické základy technologických procesů v příkladech [online] 2008. Dostupné z: https://www.fmt.vsb.cz/cs/student/studijni-opory/619/ MOORE, John Jeremy. Chemical metallurgy. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1990. ISBN 0-7506-1646-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu na cvičení: - 100 % účast na teoretických cvičeních – 2 body - účast na teoretickém cvičení menší než 72% poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování jedné samostatné zápočtové (výpočtové) písemky, max. 28 bodů Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet - min. bodů 10 - zápočet - max. bodů 30 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení výpočtové písemky (min. 10 bodů za písemku). Písemku lze opravit pouze 1 krát. Bodové hodnocení zkoušky: zkouška je kombinovaná - písemná část zkoušky - max. bodů 20, min. bodů 7; - ústní část zkoušky - max. bodů 50, min. bodů 14. V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn.student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky. Výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB - TUO.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální chemie a její význam v technologických procesech. Chemická termodynamika – tepelné kapacity, definice, klasifikace. 2. 1.věta termodynamická, rozbor, aplikace. Entalpie, ohřev a ochlazování látek. 3. Reakční entalpie. 4. II. věta termodynamická a její aplikace na chemické a fázové rovnováhy. 5. Rovnovážné konstanty a různé formy jejich vyjádření. 6. Gibbsův zákon fází. Rovnováha jednosložkové dvoufázové soustavy. 7. Roztoky, vlastnosti, způsob popisu, modely roztoků. 8. Chemická kinetika – základní pojmy (rychlost, molekularita, řád, mechanismus reakce). 9. Kinetika homogenních reakcí. 10. Články heterogenních reakcí, difúze, adsorpce. Aplikace v technologických procesech. 11. Taveniny kovů a oxidů, struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti (viskozita, povrchové napětí, adsorpce v taveninách). 12. Interakce roztavených kovů s plyny, Sievertsův zákon. 13. Roztavené strusky, struktura, fyzikálně-chemické vlastnosti. 14. Reakce mezi struskou a kovem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 10
                Písemka Písemka 28  10
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 2  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 21
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  7
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  14
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku