619-2004/01 – Theoretical Fundamentals of Technological Processes (TZTP)

Gurantor departmentDepartment of Physical Chemistry and Theory of Technological ProcessesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRO0013 Ing. Ľubomíra Drozdová, Ph.D.
KOS37 Ing. Gabriela Kostiuková, Ph.D.
SME06 prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
DOC01 Ing. Simona Zlá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to apply the basic thermodynamic and kinetic relationships for selected technological processes - to characterize the basic properties of molten metals and slags - to apply gained theoretical knowledge in tutorials and laboratory and in the domain of selected technological processes

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

The topic of the subject is theoretical foundation in the area of application of the physical chemistry principles to particular technological processes.

Compulsory literature:

ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. The elements of physical chemistry. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-922672-6.

Recommended literature:

MOORE, John Jeremy. Chemical metallurgy. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1990. ISBN 0-7506-1646-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro udělení zápočtu na cvičení: - 100 % účast na teoretických cvičeních – 2 body - účast na teoretickém cvičení menší než 72% poskytuje možnost neudělení zápočtu - úspěšné absolvování jedné samostatné zápočtové (výpočtové) písemky, max. 28 bodů Bodové hodnocení zápočtu: - zápočet - min. bodů 10 - zápočet - max. bodů 30 V celkovém zisku bodového ohodnocení zápočtu musí být obsaženo nenulové hodnocení výpočtové písemky (min. 10 bodů za písemku). Písemku lze opravit pouze 1 krát. Bodové hodnocení zkoušky: zkouška je kombinovaná - písemná část zkoušky - max. bodů 20, min. bodů 7; - ústní část zkoušky - max. bodů 50, min. bodů 14. V celkovém zisku bodového ohodnocení zkoušky musí být obsaženo jak nenulové hodnocení výpočtové zkouškové písemky tak nenulové hodnocení vlastní ústní zkoušky, tzn.student musí absolvovat obě části zkoušky. Bodové hodnocení předmětu se získá součtem bodů za cvičení a za absolvování zkoušky. Výsledná klasifikace je dána podmínkami ve Studijním a zkušebním řádu VŠB - TUO.

E-learning

Other requirements

No other activities are required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Physical chemistry, its significance in technological processes. Chemical thermodynamics - heat capacities, definition, classification. 2. The First law of thermodynamics, analysis, application. 3. Enthalpy, heating and coolling of substances, reaction enthalpy. 4. The Second law of thermodynamics – some application for chemical and physical equilibriums. 5. Equilibrium constants and different forms of expression for homogeneous and heterogeneous reactions 6. Phase equilibrium. Gibbs phase rule. Phase equilibria in one-component two-phase systems. 7. Liquid solutions, properties, description of solutions, thermodynamic models of solutions. 8. Chemical kinetics – basic terms (rate of chemical reaction, molecularity, order of reaction, reaction mechanism). 9. Kinetics of homogeneous simple reactions. 10. Kinetics of heterogeneous chemical reactions, elementary steps in heterogeneous reactions, diffusion, adsorption. Application in technological processes. 11. Liquid metals and liquid metal oxide systems, structure, physicochemical properties (viscosity, surface tension, adsorption). 12. Physical and metallurgical aspects of gases in molten metal, the Sievert's law.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 10
                Písemka Written test 28  10
                Jiný typ úlohy Other task type 2  0
        Examination Examination 70 (70) 21 3
                Písemná zkouška Written examination 20  7
                Ústní zkouška Oral examination 50  14
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2019/2020 Winter
2015/2016 Winter
2014/2015 Winter