619-3002/01 – Chemicko-inženýrský projekt (CHIP)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- naučit se řešit složitější inženýrské problémy a prezentovat získané výsledky - samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu - orientace ve zdrojích chemicko-inženýrských dat - pracovat v týmu - prezentovat výsledky

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.

Povinná literatura:

[1] WICHTERLE K. VEČEŘ M., Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012. [2] ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. [3] HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Doporučená literatura:

[1] MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení projektu zpracují studenti ve formě písemné zprávy, nedílnou součástí je Powerpoint prezentace projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Problémy zadávané studentům k řešení simulují (na úrovni obtížnosti odpovídající znalostem studentů) problémy, s jejichž řešením se absolventi studia setkávají v provozní praxi. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách (obvykle dvoučlenných), aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Přístup k řešení je komplexní: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při společné prezentaci, které se zúčastňují všichni zapojení studenti a pedagogové.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (2805T019) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku