619-3012/01 – Chemicko-inženýrský projekt (CHIP)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
PAC08 Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- naučit se řešit složitější inženýrské problémy a prezentovat získané výsledky - samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu - orientace ve zdrojích chemicko-inženýrských dat - pracovat v týmu - prezentovat výsledky

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.

Povinná literatura:

[1] WICHTERLE K. VEČEŘ M., Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012. [2] ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. [3] HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Doporučená literatura:

[1] MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení projektu zpracují studenti ve formě písemné zprávy, nedílnou součástí je Powerpoint prezentace projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-3010 PI Procesní inženýrství Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Problémy zadávané studentům k řešení simulují (na úrovni obtížnosti odpovídající znalostem studentů) problémy, s jejichž řešením se absolventi studia setkávají v provozní praxi. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách (obvykle dvoučlenných), aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Přístup k řešení je komplexní: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při společné prezentaci, které se zúčastňují všichni zapojení studenti a pedagogové.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.