619-3013/01 – Laboratoř procesního inženýrství I (LPI 1)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC33 prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- aplikovat teoretické znalosti získané ve výuce procesního inženýrství při práci s aparáty poloprovozního měřítka - experimentálně ověřit základní principy procesů sdílení tepla, hmoty a hybnosti - seznámit studenty s praktickými zkušenostmi a experimenty v poloprovozním měřítku

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratoř procesního inženýrství doplňuje a rozšiřuje výuku procesního inženýrství a umožňuje aplikovat teoretické znalosti získané v rámci přednášek a výpočtových seminářů při práci s aparáty poloprovozního měřítka (výplňový absorbér, patrová rektifikační kolona, sedimentační kolona, konvekční sušárna, deskový výměník tepla, kalolis a palivové články). V sedmi laboratorních úlohách jsou sledovány jednoduché procesy přenosu tepla, hmoty i hybnosti, což studentům umožňuje získat praktické zkušenosti s experimentálním popisem takových dějů.

Povinná literatura:

Návody do laboratoře z procesního inženýrství, VŠB-TUO, 2010. Dostupné na: http://katedry.fmmi.vsb.cz/619/login.php, uživatelské jméno a heslo: LPI4

Doporučená literatura:

MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. WICHTERLE K. VEČEŘ M., Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012. ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvovat 7 laboratorních úloh, vypracovat a v termínu obhájit protokoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tlaková ztráta při toku plynu výplní (Stanice absorpce) 2. Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení) 3. Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice (Stanice filtrace) 4. Stanovení pádové rychlosti částic (Stanice sedimentace) 5. Stanovení koeficientu prostupu tepla (Stanice sdílení tepla) 6. Tepelné ztráty rektifikační kolony (Stanice rektifikace) 7. Elektrolýza vody solární energií (Stanice palivové články)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.