619-3014/01 – Laboratoř procesního inženýrství II (LPI II)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OBA79 prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
VEC05 doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- aplikovat teoretické znalosti získané ve výuce procesního inženýrství při práci s aparáty poloprovozního měřítka - experimentálně ověřit základní principy procesů sdílení tepla, hmoty a hybnosti. - umožnit studentům praktické zážitky a zkušenosti s aparáty poloprovozního měřítka.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratoř procesního inženýrství doplňuje a rozšiřuje výuku procesního inženýrství a umožňuje aplikovat teoretické znalosti získané v rámci přednášek a výpočtových seminářů při práci s aparáty poloprovozního měřítka (výplňový absorbér, patrová rektifikační kolona, adsorpční kolona, vícefázový reaktor pachuka a palivové články). V osmi laboratorních úlohách jsou sledovány jednoduché procesy přenosu tepla, hmoty i hybnosti, což studentům umožňuje získat praktické zkušenosti s experimentálním popisem takových dějů. Předmět navazuje na znalosti a dovednosti studentů, získané v předmětu Laboratoř procesního inženýrství I a svým rozsahem a obtížností prováděných úloh je určen pro navazující magisterské studium.

Povinná literatura:

Návody do laboratoře z procesního inženýrství, VŠB-TUO, 2010. Dostupné na: http://katedry.fmmi.vsb.cz/619/login.php, uživatelské jméno a heslo: LPI4

Doporučená literatura:

MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. WICHTERLE K. VEČEŘ M., Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012. ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Absolvovat 8 laboratorních úloh, vypracovat a obhájit protokoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
619-3013 LPI 1 Laboratoř procesního inženýrství I Povinná
9350-3007 UCV Úprava a čištění vzdušin Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Laboratorní úlohy: 1. Určení počtu převodových jednotek absorpční kolony (Stanice absorpce) 2. Charakteristika dvoufázového toku metodou expanze vrstvy a tlakového rozdílu (Stanice pachuka) 3. Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony (Stanice rektifikace) 4. Charakteristika solárního panelu, elektrolyzéru a palivového článku (Stanice palivové články) 5. Vsádková rektifikace vícesložkové směsi (Stanice rektifikace) 6. Stanovení viskozitní funkce polymerních roztoků (Stanice viskozimetrie) 7. Hydrodynamické chování náplňové kolony (Stanice absorpce) 8. Adsorpce CO2 v nehybné vrstvě aktivního uhlí (Stanice adsorpce)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3969) Technologie procesů v energetice (3907T013) Technologie procesů v energetice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.