619-3020/01 – Pokročilá laboratoř procesního inženýrství (PLPI)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesůKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Leštinský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Leštinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LES051 Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
MAT296 Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
PAC08 Ing. Kateřina Pacultová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Aplikovat teoretické znalosti získané ve výuce procesního inženýrství při práci s aparáty poloprovozního měřítka experimentálně ověřit základní principy procesů sdílení tepla, hmoty a hybnosti. Umožnit studentům praktické zážitky a zkušenosti s aparáty poloprovozního měřítka.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Laboratoř procesního inženýrství doplňuje a rozšiřuje výuku procesního inženýrství a umožňuje aplikovat teoretické znalosti získané v rámci přednášek a výpočtových seminářů při práci s aparáty poloprovozního měřítka (výplňový absorbér, patrová rektifikační kolona, vícefázový reaktor pachuka a palivové články). V sedmi laboratorních úlohách jsou sledovány jednoduché procesy přenosu tepla, hmoty i hybnosti, což studentům umožňuje získat praktické zkušenosti s experimentálním popisem takových dějů.

Povinná literatura:

Obalová, Lucie, Marek VEČEŘ aj. Návody do laboratoře procesního inženýrství II: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3573-0. Dostupné též z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/619/vyukove-opory-katedry/index.html ŠNITA, Dalimil. Příklady a úlohy z chemického inženýrství II. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2002. ISBN 80-7080-492-0. HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001. ISBN 80-7080-444-0. GREEN, Don W. a Robert H. PERRY, ed. Perry's Chemical engineers' handbook. 8th ed. New York: McGraw-Hill, c2008. ISBN 978-0-07-142294-9.

Doporučená literatura:

MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. I. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3. MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. II. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3. WICHTERLE, Kamil a Marek VEČEŘ. Základy procesního inženýrství: učební text [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2580-9. Allbright, L. F. 2009 Albright's Chemical Engineering Handbook. Boca Raton: CRC Press 2009. ISBN 978-0-8247-5362-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu: - absolvování 8 laboratorních cvičení, odevzdání a obhájení laboratorních protokolů (získané bodové ohodnocení představuje hodnocení jak vlastní teoretické přípravy na zadanou laboratorní úlohu, tak hodnocení práce v laboratoři a hodnocení obsahové a formální stránky laboratorního protokolu včetně jeho obhajoby) Bodové hodnocení klasifikovaného zápočtu: - zápočet min. bodů 51 - zápočet max. bodů 100

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
617-2030 LPI Laboratoře procesního inženýrství Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

LABORATORNÍ ÚLOHY: 1. Určení počtu převodových jednotek absorpční kolony (Stanice absorpce) 2. Charakteristika dvoufázového toku metodou expanze vrstvy a tlakového rozdílu (Stanice pachuka) 3. Stanovení dělící účinnosti rektifikační kolony (Stanice rektifikace) 4. Charakteristika solárního panelu, elektrolyzéru a palivového článku (Stanice palivové články) 5. Vsádková rektifikace vícesložkové směsi (Stanice rektifikace) 6. Stanovení viskozitní funkce polymerních roztoků (Stanice viskozimetrie) 7. Hydrodynamické chování náplňové kolony (Stanice absorpce) 8. Adsorpce CO2 v nehybné vrstvě aktivního uhlí (Stanice adsorpce)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast na laboratorních cvičeních daného předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0712A130004) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku