632-0005/02 – Metallurgy of Cast Irons (ML)

Gurantor departmentDepartment of Materials and Technologies for VehiclesCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1985/1986Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

-to define material and foundry properties of cast irons; -to know metallurgical processes during cast iron melting; -to explain inoculation, modification, desulphurization, and deoxidation processes during cast iron treatment; -to design gating systems and risers for iron castings.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

This subject represents a wider application basis of the magisterial study in the field of foundry. It is widening the profound knowledge on the most- extensive iron alloy used in the foundry practice – especially the high-grade cast irons such as the grey cast iron, alloyed cast irons, malleable cast irons and the spheroidal graphite cast irons.

Compulsory literature:

[1]Neumann,F.:Gusseisen,Renningen-Malmsheim:expert-Verl.,1999, 452 s., ISBN 3-8169-1728-3.(in Deutsch). [2]Hasse,S.:Guss-und Gefügefehler, Schiele&Schön, Berlin, 1999, 289 s.,ISBN 3-7949-0639-X.(in Deutsch).

Recommended literature:

[1]Neumann,F.:Gusseisen,Renningen-Malmsheim:expert-Verl.,1999, 452 s., ISBN 3-8169-1728-3.(in Deutsch). [2]Hasse,S.:Guss-und Gefügefehler, Schiele&Schön, Berlin, 1999, 289 s.,ISBN 3-7949-0639-X.(in Deutsch). Articles in professional journals, papers of conferences, research reports, theses.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

2 bodově hodnocené semestrální práce 2 bodově hodnocené průběžné testy

E-learning

http://staff.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
636-0027 NOM I Materials Science I Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Rozdělení a vlastnosti litin podle evropských norem. 2.Roztoky litinových tavenin, aktivita prvků. 3.Krystalizace litin, mikrostruktura,rovnovážné a strukturní diagramy. 4.Morfologie tuhnutí a objemové změny při krystalizaci litin. 5.Vsázkové suroviny a tavící agregáty pro tavení litiny. 6.Metalurgické procesy při tavení litiny v kupolové peci. 7.Litiny s lupínkovým grafitem (LLG) – chem. složení, vlastnosti, jakostní kriteria. 8.Očkování, vliv kyslíku, způsoby očkování, metalurgická kvalita litiny. 9.Výroba litiny s kuličkovým grafitem (LKG), termodynamika modifikace. 10.Vliv krystalizace na objemové a lineární změny při tuhnutí litiny. 11.Technologičnost konstrukce odlitků z LLG a LKG. 12.Temperované litiny, ADI litiny, tepelné zpracování litin. 13.Speciální a legované litiny. 14.Kontrolní metody používané v metalurgii litin. Cvičení: 1.Kritéria litin, Sc, CE, stupeň grafitizace, výpočty kritických teplot. 2.Metalografický rozbor strukturních složek litin. 3.Test, exkurze do slévárny litiny. 4.Termická analýza litin-laboratoř katedry slévárenství. 5.Výpočet objemových a lineárních změn při tuhnutí litin. 6.Seminář-simulace tuhnutí litinových odlitků. 9.Výpočet nálitků a vtokových soustav odlitků z LLG a LKG. 7.Odlití a vyhodnocení technologických zkoušek odlitků. 8.Seminář- diagnostika vad odlitků. 10.Kontrolní test. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner