632-0005/02 – Metalurgie litin (ML)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1985/1986Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-Student bude umět definovat materiálové a slévárenské vlastnosti litin. -Student bude znát metalurgické procesy při tavení litiny. -Student bude umět vysvětlit procesy metalurgického zpracování litin. -Student bude umět navrhovat vtokové soustavy a nálitky pro litinové odlitky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí o procesech, které probíhají při metalurgickém zpracování, odlévání a tuhnutí litin.Zabývá se souvislostmi mezi metalurgií a technologií odlévání litinových odlitků.

Povinná literatura:

[1]Vondrák,V., Hampl,J.,Hanus,J.: Metalurgie litin-Mimopecní zpracování roztavené litiny, skripta, VŠB-TU Ostrava, 2005 [2]Vondrák,V., Pavelková, A.,Hanus,A.: Metalurgie litin-Vtokové soustavy a nalitkování, skripta, VŠB-TU Ostrava, 2005

Doporučená literatura:

[1]Vondrák,V., Hampl,J.,Hanus,J.: Metalurgie litin-Mimopecní zpracování roztavené litiny, skripta, VŠB-TU Ostrava, 2005 [2]Vondrák,V., Pavelková, A.,Hanus,A.: Metalurgie litin-Vtokové soustavy a nalitkování, skripta, VŠB-TU Ostrava, 2005 Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 bodově hodnocené semestrální práce 2 bodově hodnocené průběžné testy

E-learning

V současnosti jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/phonebook.faces. Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
636-0027 NOM I Nauka o materiálu I. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Rozdělení a vlastnosti litin podle evropských norem. 2.Roztoky litinových tavenin, aktivita prvků. 3.Krystalizace litin, mikrostruktura,rovnovážné a strukturní diagramy. 4.Morfologie tuhnutí a objemové změny při krystalizaci litin. 5.Vsázkové suroviny a tavící agregáty pro tavení litiny. 6.Metalurgické procesy při tavení litiny v kupolové peci. 7.Litiny s lupínkovým grafitem (LLG) – chem. složení, vlastnosti, jakostní kriteria. 8.Očkování, vliv kyslíku, způsoby očkování, metalurgická kvalita litiny. 9.Výroba litiny s kuličkovým grafitem (LKG), termodynamika modifikace. 10.Vliv krystalizace na objemové a lineární změny při tuhnutí litiny. 11.Technologičnost konstrukce odlitků z LLG a LKG. 12.Temperované litiny, ADI litiny, tepelné zpracování litin. 13.Speciální a legované litiny. 14.Kontrolní metody používané v metalurgii litin. Cvičení: 1.Kritéria litin, Sc, CE, stupeň grafitizace, výpočty kritických teplot. 2.Metalografický rozbor strukturních složek litin. 3.Test, exkurze do slévárny litiny. 4.Termická analýza litin-laboratoř katedry slévárenství. 5.Výpočet objemových a lineárních změn při tuhnutí litin. 6.Seminář-simulace tuhnutí litinových odlitků. 9.Výpočet nálitků a vtokových soustav odlitků z LLG a LKG. 7.Odlití a vyhodnocení technologických zkoušek odlitků. 8.Seminář- diagnostika vad odlitků. 10.Kontrolní test. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku