632-0012/04 – Slévárenství (SLEV)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět analyzovat a srovnávat základní postupy výroby forem a jader. Umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. Umět objasnit vznik nejvýznamnějších vad odlitků. Umět popsat materiálové a slévárenské vlastnosti slitin na odlitky.

Vyučovací metody

Anotace

1. Formovací materiály, ostřiva, pojivové soustavy I.-IV. generace. Formy a jádra, povrchová ochrana -postřiky, nátěry,navážky 2. Prvky vtokové soustavy, výpočet doby lití, vtokové soustavy podle normy AFS 3. Struktura roztavených kovů, nukleace, konstituční přechlazení. Primární krystalizace odlitků 4. Objemové změny ocelí a litin při krystalizaci. Nálitkování tepelných uzlů. 5. Zneškodňování tepelných uzlů změnou konstrukce, vnějším a vnitřním chlazením. 6. Matematické řešení průběhu tuhnutí tep. uzlů 7. Povrchové a vnitřní vady odlitků, drsnost a zapečeniny 8. Kondenzační zóna vody a její důsledky, vznik zálupů. 9. Plyny v kovech, exogenní a endogenní zdroje plynových bublin v odlitcích. 10. Slévárenská pnutí; smršťovácí, tepelně zbytková a transformační. 11. Tlakové lití. Vysokotlaké, nízkotlaké a lití s protitlakem. 12. Výroba přesných odlitků, plynulé lití. 13. Oceli na odlitky; uhlíkové. slitinové. Metalurgie výroby, slévárenské vlastnosti. 14. Grafitizující slitiny železa. Šedá a tvárná litina, bílá a temperovaná litina, legované litiny. Metalurgie a slévárenské vlastnosti.

Povinná literatura:

1. Jelínek, P.: Slévárenství. Skripta VŠB-TU Ostrava. ES,2007. ISBN 80-7078-952-2 3. Gedeonová, Z.-Jelč, :

Doporučená literatura:

Havlíček,F.: Konstrukce odlitků (učební pomůcka), VŠB-TU Ostrava, ES, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metalurgie železa a oceli K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T030) Tváření materiálů (05) Tváření materiálů K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku