632-0050/01 – Foundry Machinery and Equipment (ZS)

Gurantor departmentDepartment of Materials and Technologies for VehiclesCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
KOR40 doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- znát typy sléváren podle odlévaných materiálů a slévárenských výrobních technologií - umět popsat principy práce strojního vybavení jednotlivých oddělení klasické slévárny pro odlévání odlitků do pískových forem, - znát zařízení pro další technologie výroby odlitků - speciální metody odlévání, - ovládat princip práce zařízení pro nekonvenční technologie.

Teaching methods

Summary

The present-day situation in designing the foundry shops. The individual kinds of foundry shops. The planar and spatial arrangement and/or layout of the foundry shops. Transporting systems at the foundry shops – inputs and outputs. Aisles for raw materials, storage rooms, preparation of charges and other materials at the foundries.

Compulsory literature:

Forýtek, L. : Slévárenské stroje a zařízení Skriptum, VUT Brno, 1985 Chrást, J. : Slévárenská zařízení Skriptum, 1. vydání VUT Brno, Brno 1990, 180 s. ISBN - 80 - 214 - 0148 - 6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2007/2008 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2006/2007 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství K Czech Ostrava 6 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.