632-0403/01 – Technologická příprava výroby odlitků (TPVO)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět zvolit na výkresu odlitku dělící plochy, přídavky, úkosy a vůle. Student bude umět navrhnout vtokovou soustavu, nálitky a odvzdušnění formy. Student bude umět navrhnout postup čistění odlitku. Student bude umět vypočíst zatížení formy proti vztlaku.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základy konstruování odlitků. Požadavky na optimální konstrukci. Návrhy odlitků. Počítačová simulace plnění slévárenských forem, tuhnutí a chladnutí odlitků, zjišťování struktury a predikce mechanických vlastností.

Povinná literatura:

Kořený, R. : Výrobní postupy odlitků. Skriptum VŠB – hutnická fakulta, ES VŠB, Ostrava 1989. Skarbinski M. Navrhování technologických postupů ve slévárnách. SNTL , Praha 1959.

Doporučená literatura:

Roučka, J. : Technická příprava výroby ve slévárnách, skriptum VUT Brno, I.vydání, Rektorát VUT v Brně, Brno 1986, 79 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 x Test dva bodově hodnocené semestrální projekty - výrobní postup odlitku

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Úloha a postavení TPV ve slévárně. 2. Výrobní postup odlitku. 3. Poloha odlitku při lití. Příklady výrobních postupů odlitků. 4. Řešení dutin v odlitcích a volba jader. 5. Výpočet tlaku kovu na dno a vztlaku. Stahování a zatěžování forem. 6. Řešení vtokové soustavy. 7. Nálitkování odlitků. 8. Odvod plynů z formy. 9. Čistění odlitků. Doba chladnutí odlitků ve formě. 10. Základy výroby modelového zařízení. Cvičení 1. úvodní bezpečnostní školení, úloha technické přípravy výroby 2. sled technologických úkonů ve slévárně 3. čtení výkresů, rozpoznání obráběných ploch 4. volba umístění a velikosti přídavků na obrábění, technologické přídavky 5. předlévání otvorů 6. jádra pravá, jádra nepravá, známky jader, vůle 7. návrh technologického postupu výroby 8. výpočty nálitků 9. výpočty vtokových soustav 10. zápočtový týden

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku