632-0405/01 – Stroje a zařízení sléváren (ZS)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAM01 doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat systematiku stroje a zařízení sléváren - student bude umět popsat prostory přípravy surovin, zařízení přípravy vsázky a zařízení tavíren - student bude umět posoudit vhodné stroje pro formování a výrobu jader - student bude umět posoudit vhodné stroje a zařízení pro výrobu odlitků odlévaných do trvalých forem

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a praktické aspekty související se stroji a zařízením sléváren. Jsou zvýrazněny otázky problematiky sléváren pro umělecké odlitky. Pozornost je věnována zejména oblastem přípravy surovin, zařízením přípravy vsázky, oblasti dopravy, zvedacích zařízení a agregátů tavíren. Dále jsou zde prezentovány stroje pro přípravu formovacích směsí v rámech a automatizované formovací linky. Stroje a zařízení pro jednotlivé typy lití dokládají náročnost funkce těchto zařízení. Jako významnou součástí provozů sléváren se stává řešení životního prostředí, odpadového hospodářství a bezpečnosti práce.

Povinná literatura:

Povinná literatura: [1] CHRÁST, J., Slévárenská zařízení. CERM, ISBN 80-7204-456-7, 2006, 256 s. [2] MALÍK, J., Zlievarenské stroje a zariadenia. Skriptum TU Košice, ISBN 80-8073-462-3, 2006, 195 s.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: [1] MALÍK, J., Návody na cvičenia z predmetu Zlievarenské stroje a zariadenia. Skriptum TU Košice, ISBN 80-8073-531-X, 2006, 68 s. [2] SETNIČKA, R., Metalurgie oceli – Návody do cvičení. Skriptum VUT Brno, ISBN 80-214-0112-5, 1991, 74 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě bodově hodnocené semestrální práce a jejich obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky

E-learning

Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Přednášky: 1) Význam slévárenské technologie, výrobní typy slévárenských provozů. 2) Prostory přípravy surovin a zařízení přípravy vsázky. 3) Výrobní agregáty ve slévárnách. 4) Zařízení tavíren, vyzdívky výrobních agregátů. 5) Základní součásti výrobních agregátů. 6) Zařízení pro odlévání. 7) Úpravny formovacích směsí nových a vratných, regenerace. 8) Mechanizace formoven, stroje pro formování v rámech, automatické formovací linky. 9) Pískomety, zařízení pro ST technologii, výrobu skořepinových forem, V – proces a na spalitelný model. 10) Stroje a zařízení pro výrobu jader. 11) Stroje a zařízení pro kokilové lití a nízkotlakové lití. 12) Stroje a zařízení pro odstředivé a tlakové lití. 13) Zařízení k čistění povrchu odlitků a uvolňování odlitků z forem. Zařízení pro apreturu odlitků. 14) Životní prostředí, odpady a bezpečnost práce. Cvičení: 1) Školení BP. Prohlídka vlastních laboratoří na FMMI, vědecko-výzkumné aktivity. 2) Základy technického kreslení strojních součástí I. 3) Technicko-hospodářské ukazatele sléváren. Řešení provozních souborů sléváren. 4) Základy technického kreslení strojních součástí II. 5) Projektování výrobních souborů. 6) Projektování výrobního souboru pro výrobu jader a tavírny. 7) Uvolňování odlitků z forem. Výrobní soubor čistírny odlitků a pískovny. Skladovací soubory. 8) Doprava ve slévárně. Prostorové rozmístění výrobních souborů ve slévárně. 9) Monitoring rozmístění výrobních souborů v provozu slévárny. 10) Seminář – vybrané otázky z monitoringu rozmístění výrobních souborů v provozu slévárny. Zadání zpracování referátu. 11) Životní prostředí a hygiena práce ve slévárnách. 12) Studovna časopisů – výběr a zpracování aktuálního literárního zdroje v oblasti stroje a zařízení sléváren. 13) Seminář – prezentace výsledků literárního studia. 14) Odevzdání protokolů s referáty. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku