632-0407/02 – Oborový seminář (OS)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
KOR40 doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
TRO04 Ing. Radim Trojan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat principy související se způsobem slévárenské výroby, především v rámci tématu své bakalářské práce (BP) - student bude umět kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou - student bude mít zpracovanou zahraniční literaturu (min. 3 zahraniční zdroje) a 3 další literární zdroje zařaditelné do BP

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Seznámení studentů s postupem při zpracování literárních údajů, konzultace a kontrola průběhu činností souvisejících se zpracováním bakalářských prací.

Povinná literatura:

Předmět nemá povinnou literaturu.

Doporučená literatura:

[1] Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava, jako např. Hutnické listy, Iron & Steel Technology, ISIJ International, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Stahl und Eisen, Steel Research International aj. [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např.Springer Link, Scopus aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL aj. [4] Požadavky pro vypracování závěrečné bakalářské práce dle pokynů katedry 632, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/632/ [5] Zásady pro vypracování bakalářské práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/632/ [6] Liška, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce.Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 [7] Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V.: Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2 [8] Křivda, V., Široký, J.: Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžná kontrola plnění úkolů

E-learning

Charakter předmětu nevyžaduje e-learningové prvky výuky.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. týden v semestru: Kontrola stavu prací při zpracovávání bakalářské práce (BP). Základní dokumenty k BP: Požadavky pro vypracování závěrečné bakalářské práce a Zásady pro vypracování bakalářské práce (viz http://katedry.fmmi.vsb.cz/618/). Diskuze o zdrojové literatuře k BP, o pravidlech citací, formátu a rozsahu BP. Zadání úkolů do příštího týdne: Za 5 bodů: Vyhledat jednu literaturu ve světovém jazyce (nejlépe angličtina) vhodnou k tématu BP a provést překlad názvu, abstraktu (anotace, úvodu) a závěru. Za 5 bodů: Navrhnout osnovu BP. Zadání termínovaných úkolů. 2. týden v semestru: Kontrola úkolů a rozbor způsobu jejich zpracování. Diskuze o způsobu vyhledávání literatury, způsobech překladu a výběru podstatných údajů (k tématu BP) a jejich začleňování do BP. Termínované úkoly: Do konce 3. týdne v semestru(za 15 bodů): Zpracovat rozbor jedné zahraniční literatury – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 4. týdne v semestru (za 15 bodů): Zpracovat rozbor druhé zahraniční literatury – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 5. týdne v semestru (za 15 bodů): Zpracovat rozbor třetí zahraniční literatury – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 6. týdne v semestru(za 5 bodů): Zpracovat rozbor čtvrté literatury (nemusí být zahraniční) – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 7. týden v semestru (za 5 bodů): Zpracovat rozbor páté literatury (nemusí být zahraniční) – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 8. týdne v semestru(za 5 bodů): Zpracovat rozbor šesté literatury (nemusí být zahraniční) – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 9. týdne v semestru (za 5 bodů): Zpracovat rozbor sedmé literatury (nemusí být zahraniční) – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 10. týdne v semestru (za 5 bodů): Zpracovat rozbor osmé literatury (nemusí být zahraniční) – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky. Do konce 11. týdne v semestru (za 5 bodů): Zpracovat rozbor deváté literatury (nemusí být zahraniční) – min. rozsah 5400 znaků, relevantní obrázky, grafy, tabulky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku