632-0407/03 – Oborový seminář (OS)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED47 doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
CAG37 Ing. Michal Cagala
CAM01 doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D.
CEC126 Ing. Radim Čech, Ph.D.
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
FRI05 doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
GRE30 doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
JUR286 Ing. Martin Juránek, Ph.D.
KLA14 Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
TOM08 doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
TRO04 Ing. Radim Trojan, Ph.D.
VAC121 Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
ZBO057 Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat principy související se způsobem slévárenské výroby, především v rámci tématu své bakalářské práce (BP) - student bude umět kvalifikovaně pracovat s odbornou literaturou - student bude mít zpracovanou zahraniční literaturu (min. 3 zahraniční zdroje) a 3 další literární zdroje zařaditelné do BP

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Seznámení studentů s postupem při zpracování literárních údajů, konzultace a kontrola průběhu činností souvisejících se zpracováním bakalářských prací.

Povinná literatura:

Předmět nemá povinnou literaturu.

Doporučená literatura:

[1] Články z odborných časopisů fondu Ústřední knihovny, VŠB-TU Ostrava, jako např. Hutnické listy, Iron & Steel Technology, ISIJ International, Metallurgical and Materials Transaction, Revue de Métallurgie, Scandinavian Journal of Metallurgy, Stahl und Eisen, Steel Research International aj. [2] Články z vědeckých publikací získaných pomocí e-zdrojů, jako např.Springer Link, Scopus aj. nebo z odborných databází, jako např. Metadex, Metal aj. [3] Sborníky z konferencí, jako např. SteelSim, ISSTech, METAL aj. [4] Požadavky pro vypracování závěrečné bakalářské práce dle pokynů katedry 632, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/632/ [5] Zásady pro vypracování bakalářské práce dle pokynů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, které jsou dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/632/ [6] Liška, V.: Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce.Praha, 2008, 93 s. ISBN 978-80-86946-64-1 [7] Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V.: Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7043-828-2 [8] Křivda, V., Široký, J.: Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práce. VŠB-TU Ostrava, 2006. 82 s. ISBN 80-248-1269-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně budou zadávány individuální úkoly s týdenním termínem. Na úkolech se bude pracovat, pokud neurčí cvičící jinak, i v průběhu jednotlivých cvičení. Studenti kombinovaného studia budou zasílat své rozbory literatury průběžně pomocí e-mailu. Při odevzdání se za každý týden prodlevy snižují 3 body u každého úkolu odevzdaného po termínu.

E-learning

Charakter předmětu nevyžaduje e-learningové prvky výuky.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pro prezenční i kombinované studium: Seznámení s požadavky kladenými na bakalářskou práci (BP). Základní dokumenty k BP: Požadavky pro vypracování závěrečné bakalářské práce a Zásady pro vypracování bakalářské práce (viz http://katedry.fmmi.vsb.cz/632 Diskuze o zdrojové literatuře k BP, o pravidlech citací, formátu a rozsahu BP. Budou definovány společné a individuální cíle oborového semináře, určen průběhu a způsob hodnocení průběžně plněných úkolů. Na konci semestru proběhne kontrola úkolů a rozbor způsobu jejich zpracování. Konzultace průběhu psaní BP podle potřeby. Udělení zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Třinec 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku