632-0409/04 – Oborová praxe (OP)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+14
distanční Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude znát zařízení,metalurgii a technologii konkrétních sléváren. Student bude znát celý technologický cyklus výroby odlitků z různých materiálů a technologií

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Dvou týdenní praxe je určena k seznámení posluchačů z podmínkami práce reálného provozu sléváren. Student musí studovat jednotlivé technologické operace slévárenské výroby odlitků v dané slévárně, sledovat práci jednotlivých zařízení ve slévárně i postup prací v dřevomodelárně a kovomodelárně. Student vypracuje průběhu praxe písemnou zprávu k posouzení a vyhodnocení. Obor "Materiály a technologie pro automobilní průmysl": Dvou týdenní praxe je určena k seznámení posluchačů z podmínkami práce v autoservisech, výrobních provozech a výzkumných centrech automobilek a výrobců automobilového příslušenství. Student absolvuje vybrané technologické operace výroby, seznámí se postupy oprav a údržby automobilů v případě výzkumných centrech se studenti se studenti seznámí s moderními technologiemi používanými při vývoji automobilů a jejich příslušenství např. z oblasti rapid prototypingu apod.. Student vypracuje průběhu praxe písemnou zprávu k posouzení a vyhodnocení.

Povinná literatura:

Kořený, R. : Výrobní postupy odlitků. Skriptum VŠB – hutnická fakulta, ES VŠB, Ostrava 1989.

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně budou zadávány individuální úkoly s týdenním termínem. Na úkolech se bude pracovat, pokud neurčí cvičící jinak, i v průběhu jednotlivých cvičení a v místech souvisejících s experimentální částí DP. Studenti kombinovaného studia budou zasílat své rozbory literatury průběžně pomocí e-mailu. Při odevzdání se za každý týden prodlevy snižují 3 body u každého úkolu odevzdaného po termínu.

E-learning

Charakter předmětu nevyžaduje e-learningové prvky výuky.

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Praktická příprava studenta pro práci ve zvoleném oboru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku