632-0415/01 – Technologie montáže automobilu (TMA)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
TRO04 Ing. Radim Trojan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět / mít znalosti z této problematiky: Znát montáž mechanických skupin automobilu. Mít znalosti o elektronických systémech používaných v kolových vozidlech. Umět popsat snímače a členy podílející se na řízení. Umět prakticky aplikovat technologičnost konstrukce z pohledu výroby a montáže.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Technologie montáže automobilu dochází k propojení odborných znalostí, které studenti získali v dosavadním studiu. Studenti zde budou aplikovat poznatky technologie svařování, pájení, lepení, z oblasti konstrukce silničních vozidel, spalovacích motorů, z technologie výroby součásti z kompozitů, z oblasti materiálů, výpočtů strojních dílů. Rovněž velkou roli hraje i estetické cítění studentů, jež by měli teoreticky získat v předešlých předmětech zaměřených na design. Předmět Technologie montáže automobilu, studenty seznámí s montáží mechanických skupin automobilu. Mezi dalšími tento předmět přinese informace o práci s elektronickými systémy používanými v kolových vozidlech jako jsou ABS, ESP, kontrolní systémy. Součásti budou i popisy snímačů a členů podílejících se na řízení vozidla. Dále si studenti prakticky vyzkouší úpravy a repasi těchto dílů tak, aby byli schopni využít součástkovou základnu na trhu ke stavbě případných vlastních speciálů. Velký důraz bude kladen na dolícování jednotlivých dílů. Velký prostor tak dostane vlastní technická invence a schopnost improvizace. Studenti při volbě součástí mechanických skupin automobilů, které jsou dostupné na trhu, respektive při návrhu jejich konstrukčních úprav budou nuceni zohlednit stávající technologicko - výrobní zázemí, dále budou prakticky aplikovat technologičnost konstrukce z pohledu výroby a montáže.

Povinná literatura:

HOLEŠOVSKÝ, F., K. DUŠÁK, J. JERSÁK, aj. Terminologie obrábění a montáže. 1. vyd. Ústí nad Labem: Universita J. E. Purkyně, ÚTŘV, 2005. 208 s. ISBN 80-7044-616-1. VASILKO, K., NOVÁK, S. Technológia obrábania a montáže-Návody na cvičenia. 1. vyd. ALFA Bratislava : Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. Strojnícka a elektrotechnická fakulta, 1986. 161 s.

Doporučená literatura:

VLK, F. Automobilová elektronika 2, Systémy řízení podvozku a komfortní systémy. 1. vydání. Brno 2006. ISBN 80-293-7062-3. 308 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné testy pro studenty

E-learning

Není vyžadováno u studentů

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. týden • Přednáška: Teorie montáže od ruční po plně automatizovanou. • Cvičení: Bezpečnost práce v laboratořích ÚPTAP. Seznámení s laboratořemi ÚPTAP. Postupy ruční montáže, praktické ukázky dle různých postupů. 2. týden • Přednáška: Ruční montáž-teorie, utahovací momenty, šrouby. • Cvičení: Zkoušky utahovaní a přetahovaní. Montáž motoru, zadní a přední nápravy + postupy montáže. 3. týden • Přednáška: Teorie tolerování rozměrů, geometrická tolerance, technické kreslení tolerancí, řetězení tolerancí, lícování rozměrů, netolerované rozměry. • Cvičení: Montáž řízení, chladicího systému, stabilizátoru, přístrojových budíků. 4. týden • Přednáška: Základy elektrotechniky, elektrická schémata. • Cvičení: Připevnění a zapojení elektroinstalace, montáž ochranných rámů, kol, lanovodů, hadic, sedadel. 5. týden • Přednáška: Teorie měření, legislativa v metrologii. • Cvičení: Seřízení a zprovoznění vozidla, odvzdušnění brzd. 6. týden • Přednáška: Měřidla, typy měřidel, přesnosti měřidel různých veličin. • Cvičení: Měření s měřidly délkových rozměru. 7. týden • Přednáška: Technologie obrábění - soustružení, frézování, vrtání, protahovaní, broušení. • Cvičení: Digitální vodováha s měřením úhlu, měření úchylkoměrem, koncové měrky, měrky závitové, rádiusové, drsnosti povrchu. 8. týden • Přednáška: Teorie obrábění, dosahované přesnosti a drsnosti dle druhu obrábění. Drsnost povrchu, vztah drsnost-přesnost-geometrie nože. Řezné rychlosti, nástrojové materiály. • Cvičení: Výkresová dokumentace, výkresy, razítka, sestavy, kusovník, čtení výkresu, kotování výkresů. 9. týden • Přednáška: Speciální metody obrábění. • Cvičení: Kontrolní test. Vypracování postupů montáže. 10. týden • Přednáška: Technologičnost konstrukce, spolehlivost, provozní diagnostika • Cvičení: Technologičnost konstrukce. Konzultace postupů montáže. 11. týden • Přednáška: Základní strojní díly, technické kapaliny • Cvičení: Odevzdání postupů a konzultace Vlastnosti technických kapalin. 12. týden • Přednáška: Snímače a senzory v automobilu. • Cvičení: Měření hodnot a vlastnosti snímačů v automobilu. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku