632-0416/03 – Automobilový design (AD)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity4
Garant předmětuMgA. Rostislav Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětuMgA. Rostislav Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SEH0029 MgA. Petr Sehnoutka, DiS.
ZAP0078 MgA. Rostislav Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět / mít znalosti z této problematiky: Znalost specifických problémů průmyslového návrhu v automobilovém průmyslu. Znalost historických aspektů designu automobilu. Umět zahrnout ekonomické, sociální a ekologické aspekty do designového návrhu. Znát základy dokumentace průmyslového designu – vizualizace.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů v oblasti specifických problémů průmyslového návrhu v automobilovém průmyslu a také s aspekty ergonomickými , ekonomickými, sociálními, ekologickými apod. Nejdůležitějším hlediskem při výuce je naučit studenta uvažovat v co nejširších souvislostech. Historické aspekty designu automobilu Ergonomické studie a tvarová analýza sportovního automobilu. Práce v ateliéru – kresebné návrhy, vytváření 3D (prostorového) modelu za použití claye. Dokumentace projektu – vizualizace.

Povinná literatura:

EDSALL, L. Prototypy, Automobilový design 20. a 21. století. Rebo Productions CZ 2004. ISBN 80-7234-356-4. SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha : Slovart, 1999.

Doporučená literatura:

MICHL, J. Tak nám prý forma sleduje funkci. Praha : VŠUP, 2003. Form, Form verlag, Deutschland.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení zápočtu ( 100 bodů ): 10 x 3 body průběžné úkoly 1 x 20 bodů prezentace ve výuce 1 x 50 bodů seminární práce (závěrečná obhajoba vypracovaných úkolů) Úkoly ze zameškaných hodin student odevzdá na následující hodině, nejpozději poslední hodinu v semestru. Podmínky zápočtu Minimální počet pro zápočet je 51b, odevzdaná seminární práce v elektronické nebo papírové formě. Povolená neúčast cvičení 20%, tj. max. 3 cvičení

E-learning

není

Další požadavky na studenta

80% účast na cvičeních

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ateliérová výuka je v první fázi zaměřena na pochopení výtvarných výrazových prostředků kresby a modelace. 2. Dále je student seznámen se základy metodiky designerské práce včetně všech nezbytných kroků obsažených v procesu designerské tvorby. 3. Procesu utváření předchází analýza prostředí, ergonomické rozbory, základy psychologie, ekologie a marketingu. Důraz je kladen na aplikaci inovativních materiálů a na rozvíjení schopnosti studenta uvažovat v co nejširších souvislostech. 4. V praktické části se studenti učí základy kresby. 5. Následuje teoretická a praktická výuka perspektivy. 6. Kresba předlohy v jednouúbězníkové persektivě. 7. Kresba předlohy v dvouúběžníkové perspektivě. 8. Kresba předlohy v trojúběžníkové perspektivě. 9. Rešerše finálního zadání. 10.Návrh produktu v kresebné formě. 11.Vypracovaný model produktu v měřítku z claye.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní