632-0421/01 – Svařování a lepení (SAL)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB036 Ing. Jan Kubný
MOH37 doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
HAL03 Ing. Kateřina Rychlá, Ph.D.
TRO04 Ing. Radim Trojan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět/mít znalosti z této problematiky: Základní metody svařování, pájení a lepení. Umět popsat vznik svarového (pájeného, lepeného) spoje. Znát příčiny vzniku vad ve svarových spojích, napětí a deformace vznikající při svařování. Znát základní problematiku svařování jednotlivých vybraných materiálů. Umět popsat základní nedestruktivní metody zkoušení spojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základní metody svařování, pájení a lepení. Studenti budou umět popsat vznik svarového (pájeného, lepeného) spoje. Znát příčiny vzniku vad ve svarových spojích, napětí a deformace vznikající při svařování. Studenti zvládnou základní problematiku svařování jednotlivých vybraných materiálů a budou schopni popsat základní nedestruktivní metody zkoušení spojů.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost. Skripta pro výuku svářečských inženýrů a technologů. Ostrava : ZEROSS, leden 2001. ISBN 80-85771-85-3 KUČERA, J. Teorie svařování (skripta). Ostrava : VŠB – TUO, 1991. KOUKAL, J., T. ZMYDLENÝ. Svařování I (skripta). Ostrava : VŠB – TUO, 2005. ISBN 80-248-0870-6. Nilsson T. Welding of AHSS/UHSS Steel - A uide for the automotive industry,SSAB Sweden 2012, ISBN 978-91-637-1857-1.

Doporučená literatura:

Samostudium problematiky (odborné časopisy, knihy, prezentace, kurzy, výstavy).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné testy

E-learning

není

Další požadavky na studenta

nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí v následujících oblastech: 1.MAG svařování uhlíkové oceli, prezentace, videoprogram,ukázky, vlastní zkoušení. 2.MIG svařování hliníkových slitin a korozivzdorné oceli, ukázky, vlastní zkoušení. 3.Svařování met. WIG/TIG, svařování el. odporem-prezentace, princip, použití, ukázky, vlastní zkoušení. 4.Test, Svařování obalenou elektrodou, ukázky, vlastní zkoušení. 5.Pájení Al slitin pomocí Zn-pájky,žárové nástřiky, princip, metody, použití - ukázky s Petrem Hermanem z fy WIRPPO, ukázky, vlastní zkoušení. 6.Svařování pomocí trubičkových drátů, princip, metody, použití -vlastní zkoušení. 7.Měření tvrdosti, destruktivní zkoušky, princip, použití,ukázky. 8.Svařování plastů, princip, metody, použití, ukázky. 9.Nedestruktivní zkoušení metodami VT, MT, PT, UT, RT-praktické ukázky 10.Technologie lepení, princip, metody, použití. 11.Praktické ukázky svařování plastů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku