632-0421/02 – Svařování a lepení (SAL)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity9
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL03 Ing. Kateřina Rychlá, Ph.D.
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět/mít znalosti z této problematiky: Základní metody svařování, pájení a lepení. Umět popsat vznik svarového (pájeného, lepeného) spoje. Znát příčiny vzniku vad ve svarových spojích, napětí a deformace vznikající při svařování. Znát základní problematiku svařování jednotlivých vybraných materiálů. Umět popsat základní nedestruktivní metody zkoušení spojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na základní metody svařování, pájení a lepení. Studenti budou umět popsat vznik svarového (pájeného, lepeného) spoje. Znát příčiny vzniku vad ve svarových spojích, napětí a deformace vznikající při svařování. Studenti zvládnou základní problematiku svařování jednotlivých vybraných materiálů a budou schopni popsat základní nedestruktivní metody zkoušení spojů.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost. Skripta pro výuku svářečských inženýrů a technologů. Ostrava : ZEROSS, leden 2001. ISBN 80-85771-85-3 KUČERA, J. Teorie svařování (skripta). Ostrava : VŠB – TUO, 1991. KOUKAL, J., T. ZMYDLENÝ. Svařování I (skripta). Ostrava : VŠB – TUO, 2005. ISBN 80-248-0870-6. Nilsson T. Welding of AHSS/UHSS Steel - A uide for the automotive industry,SSAB Sweden 2012, ISBN 978-91-637-1857-1.

Doporučená literatura:

Samostudium problematiky (odborné časopisy, knihy, prezentace, kurzy, výstavy).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné testy

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí v následujících oblastech: 1.MAG svařování uhlíkové oceli, prezentace, videoprogram,ukázky, vlastní zkoušení. 2.MIG svařování hliníkových slitin a korozivzdorné oceli, ukázky, vlastní zkoušení. 3.Svařování met. WIG/TIG, svařování el. odporem-prezentace, princip, použití, ukázky, vlastní zkoušení. 4.Test, Svařování obalenou elektrodou, ukázky, vlastní zkoušení. 5.Pájení Al slitin pomocí Zn-pájky,žárové nástřiky, princip, metody, použití - ukázky s Petrem Hermanem z fy WIRPPO, ukázky, vlastní zkoušení. 6.Svařování pomocí trubičkových drátů, princip, metody, použití -vlastní zkoušení. 7.Měření tvrdosti, destruktivní zkoušky, princip, použití,ukázky. 8.Svařování plastů, princip, metody, použití, ukázky. 9.Nedestruktivní zkoušení metodami VT, MT, PT, UT, RT-praktické ukázky 10.Technologie lepení, princip, metody, použití. 11.Praktické ukázky svařování plastů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku