632-0426/02 – Spoje automobilových konstrukcí (SAK)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL03 Ing. Kateřina Rychlá, Ph.D.
SUC0037 Ing. Miroslav Suchánek
TOM37 doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět/mít znalosti z této problematiky: Materiály pro automobilové konstrukce-kovy. Technologie nýtování. Technologie lepení v automobilovém průmyslu Kotvící a montážní prvky v kompozitních strukturách. Odporové svařování. Svařování třením . Svařování CMT. Svařování laserem . Svařování Laser-Hybrid: laser-MIG/MAG. Plazmové svařování. Technologie pájení. Rozebíratelné spoje automobilových konstrukcí. Zkoušení spojů automobilových konstrukcí. Student se dále seznámí a osvojí si: Navrhování svařovaných konstrukcí – výběr základního a přídavného materiálu, proměnné svařovacího procesu. Únosnost svarových spojů – výpočty, svary tupé, koutové. Únosnost svarových spojů – výpočty svary bodové, děrové. Označování svarů na výkresech. Jakost svarových spojů – VT,MT,PT,UT, vyhodnocení vad na vzorcích, stupně jakosti dle ČSN EN ISO 5817. Mechanické zkoušky svarů a lepených spojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Student bude umět/mít znalosti z této problematiky: Materiály pro automobilové konstrukce-kovy. Technologie nýtování. Technologie lepení v automobilovém průmyslu Kotvící a montážní prvky v kompozitních strukturách. Odporové svařování. Svařování třením . Svařování CMT. Svařování laserem . Svařování Laser-Hybrid: laser-MIG/MAG. Plazmové svařování. Technologie pájení. Rozebíratelné spoje automobilových konstrukcí. Zkoušení spojů automobilových konstrukcí. Student se dále seznámí a osvojí si: Navrhování svařovaných konstrukcí – výběr základního a přídavného materiálu, proměnné svařovacího procesu. Únosnost svarových spojů – výpočty, svary tupé, koutové. Únosnost svarových spojů – výpočty svary bodové, děrové. Označování svarů na výkresech. Jakost svarových spojů – VT,MT,PT,UT, vyhodnocení vad na vzorcích, stupně jakosti dle ČSN EN ISO 5817. Mechanické zkoušky svarů a lepených spojů.

Povinná literatura:

Učební texty dostupné z http://fs1.vsb.cz/~hla80/2009Svarovani/indexs.htm KUNCIPÁL, J. a kol.: Teorie svařování, SNTL Praha, 1986. TURŇA, M.: Špeciálne technológie zvárania, ALFA Bratislava, 1989. Kuoppa J. and. col.:structural design and manufacturing in high-strength steel,Sweden SSAB,ISBN:978-91-637-1032-2,2012.

Doporučená literatura:

KUNCIPÁL, J. a kol.: Nové technologie ve svařování, SNTL Praha, 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou vyžadovány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Spoje v automobilech – obecné rozdělení, základní pojmy, rozebíratelnost spojů, vhodnost použití,… 2.Základní pojmy ze statiky a pevnosti – síla, napětí, moment, deformace, stupně volnosti, vazby,… 3.Způsoby namáhání součásti – tah, smyk, ohyb, krut, prutové soustavy, statický neurčité úlohy, prutové soustavy, … 4.Únava materiálu – tahová zkouška, vruby, trhliny, Wöhlerova křivka, vlivy na únavu součásti, … 5.Svařitelnost uhlíkových ocelí, výpočet teploty předehřevu 6.Svařitelnost nízkolegovaných ocelí 7.Svařitelnost vysokolegovaných ocelí a korozivzdorných ocelí 8.Šroubové spoje – rozdělení, použitelnost, statické výpočty, ... 9.Dynamické namáhání šroubových spojů – spoje s předpětím, cyklické namáhání, Haighův - Smithův diagram. 10.Čepové a kolíkové spoje - rozdělení, použitelnost, základní výpočty, ... 11.Spoje kolíky a pery – rozdělení, vhodnost použití, základní výpočty, … 12.Svěrné spoje – rozdělení, použití, základní výpočty, … 13.Nalisované spoje – tolerance, použití, vhodnost použití, základní výpočty, … 14.Lepené spoje – použití, lepidla, vhodnost použití, … Cvičení: Navrhování svařovaných konstrukcí – výběr základního a přídavného materiálu, proměnné svařovacího procesu. Únosnost svarových spojů – výpočty, svary tupé, koutové. Únosnost svarových spojů – výpočty svary bodové, děrové. Lepení – praktické lepení vybraných materiálů – kompozity, plasty, kovy. Svařování plastů. Označování svarů na výkresech. Jakost svarových spojů – VT . vizuální kontrola, vyhodnocení vad na vzorcích, stupně jakosti dle ČSN EN ISO 5817. Mechanické zkoušky svarů a lepených spojů. Zadání programu Specifikace postupu svařování – pWPS. Vypracování programu – volba přídavného materiálu, výpočty. Vypracování programu – vyplnění formuláře pWPS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku