632-0702/05 – Teorie a technologie slévárenství (TTUS)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED47 doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
BEN001 Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět analyzovat a srovnávat základní postupy výroby forem a jader. Student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. Student bude umět objasnit vznik nejvýznamnějších vad odlitků. Student bude umět navrhnout technologický postup výroby uměleckého odlitku (forma, vtoková soustava, odvětrání).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Odlitek- produkt výrobního procesu ve slévárně. Vznik odlitku - strojnické a technologické požadavky. Postup jednotlivých operací při výrobě odlitku. Slévárenský postupový výkres a výrobní postup odlitku. Modelové zařízení a základní poznatky o jeho výrobě. Stručný přehled jednotlivých generací formovacích směsí. Výroba uměleckých odlitků.

Povinná literatura:

Jelínek,P. : Slévárenství, skriptum VŠB-TU Ostrava,III.vydání, ES VŠB- TU, Ostrava 1992,224 s.

Doporučená literatura:

Roučka,J. : Technická příprava výroby ve slévárnách, skriptum VUT Brno, I.vydání Rektorát VUT v Brně, Brno 1986, 79 stran. Elbel,T. a kol. : Vady odlitků ze slitin železa. Matecs, Brno 1992. Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 bodově hodnocený protokol z měření 2 bodově hodnocené programy 1 semestrální práce a obhajoba

E-learning

V současné době jsou k dispozici studijní opory v českém jazyce: http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/ Pro elektronickou komunikaci s pedagogy využívejte příslušné univerzitní e-mailové adresy, které naleznete zde: http://telsez.vsb.cz/Phonebook.faces .

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek 1) Úvodní přednáška, historie a současnost slévárenského průmyslu 2) Technologický tok výroby odlitku, účel jednotlivých výrobních útvarů. Princip výroby odlitku do jednorázových a trvalých forem. 3) Modelové zařízení (model a jaderníky), barvení modelů. Dělící plochy, úkosy na modelu, přídavky na obrábění, technologické přídavky. Kovové formy. Formovací směsi – základy. 4) Formování na dělený model s rovnou a nerovnou dělící plochou („šněrovačka“), použití klínů a nepravých jader. Rotační a rovinné šablonování. Strojní výroba forem a jader. Přesné lití s vytavitelným modelem . Odlévání na odpařitelný model. Vakuové formování. 5) Výroba odlitků do kovových forem. Princip gravitačního, tlakového a nízkotlakého lití. Odstředivé lití. Vlastnosti roztavených kovů. Zabíhavost kovů a slitin. Vlivy působící na zabíhavost. 6) Vtoková soustava, její význam, druhy soustav podle účelu. Stručný postup výpočtu vtokové soustavy. Zvláštnosti vtokových soustav pro umělecké odlitky a pro odlitky z různých slitin. Výpočet metalostatického tlaku a vztlaku. Zatěžování a stahování forem. 7) Rozpustnost plynů v kovech. Způsoby odplyňování kovu. Plynový režim slévárenské formy. Odvod plynů a odvzdušnění slévárenské formy. Vznik bublin. 8) Tuhnutí a krystalizace odlitku. Termodynamické podmínky krystalizace kovu. Primární krystalizace kovu. Stanovení doby a rychlosti tuhnutí kovu. Součinitel tepelné akumulace formy. Tuhnutí kovu od jader.. 9) Objemové smršťování kovu a jeho důsledky. Vznik staženin v odlitcích, jejich příčiny a prevence. 10) Tepelné uzly v odlitcích. Zneškodňování tepelných uzlů. Usměrněné tuhnutí odlitku. Stanovení velikosti nálitků . 11) Lineární smršťování odlitku a jeho důsledky. Vznik napětí v odlitku, druhy a co způsobují. Vznik trhlin a prasklin. Přehled vad odlitků. 12) Technologická příprava výroby ve slévárně. Výrobní postup odlitku. Počítačová podpora TPV. Čistění a povrchová úprava odlitků. Metody Rapid Prototyping. 13) Technologie výroby uměleckých odlitků. 14) Závěrečná konzultace Cvičení: 1. Základy odlévání uměleckých odlitků 2. Formovací směsi, suroviny 3. Formovací směsi, příprava a zkoušení (protokol) 4. Základy formování, ukázky video i praktické 5. Základy formování, odlití jednoduchého odlitku 6. Video prezentace sléváren a technologií 7. Čtení výkresu, značky, razítko – součást na výkrese nakreslit axonometricky 8. Exkurze do slévárny a modelárny 9. Slévárenský postupový výkres, volba dělící roviny odlitku, úkosů, přídavků 10. Výpočet metalostatického tlaku a vztlaku – praktické výpočty) 11. Výpočet vtokové soustavy –praktické výpočty (program) 12. Výpočet nálitků - praktické výpočty (program) 13. Ukázka metoda Rapid Prototyping, ukázka simulačního programu 14. Prezentace seminárních prací, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 15  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Ocelářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku