632-0714/02 – Metallurgy of Cast Alloys (MSS)

Gurantor departmentDepartment of Materials and Technologies for VehiclesCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
KOR40 doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Umět definovat a srovnat kovové materiály používané pro výrobu odlitků. • Znát zásady metalurgického zpracování jednotlivých slévárenských slitin. • Získat schopnost navrhnout vhodný technologický postup pro výrobu odlitků ze základních typů slitin. • Umět analyzovat vhodnost použitého materiálu pro daný typ odlitku.

Teaching methods

Summary

Fabrication of castings of alloys of non-ferrous metals, melting of alloys of non-ferrous metals, meting units, the physico-chemical processes in preparation of alloys, gases in alloys of non-ferrous metals, methods of degassing of melts. Solidification and cooling down of metals and alloys, influencing the primary crystallization, inoculation and modification.

Compulsory literature:

GRÍGEROVÁ,T. - Lukáč, I.-Kořený, R.: Zlievarenstvo neželezných kovov, i.vydání, celostátní učebnice, ALFA-SNTL, Bratislava 1988 Kořený, R.: Slévárenství neželezných kovů a slitin, skriptum, ES VŠB, Ostrava 1971 Gedeonová, Z.-Jelč,I.: Metalurgia liatin, i.vydání, HF TU Košice, 2000,ISBN 80- 7099-516-5

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 10  0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.