632-0721/03 – Dějiny výtvarného umění 2 (DVU 2)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity3
Garant předmětuPhDr. Antonín GrůzaGarant verze předmětuPhDr. Antonín Grůza
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1988/1989Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRU01 PhDr. Antonín Grůza
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět poznávat nejvýznamnější umělecká díla řecké a římské antiky Student bude umět ze slohového hlediska určit dobu a místo jejich vzniku, případně i autora. Student bude umět účinné metody samostatného slovního, resp. písemného zpracování výtvarné problematiky uměleckého slévárenství.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Vývoj výtvarného umění starověkého Řecka a Říma, od jejich archaických počátků až po nejvyšší rozkvět a rozšíření po celém Středomoří. Vznik bytostně odlišného umění raného křesťanství v císařském Římě a následující vývoj.

Povinná literatura:

BAUER, A.: Dějiny výtvarného umění. Olomouc 1998. PIJOAN, J.: Dějiny umění 2, 3. Praha 1983 – 1984. STADLER, W.: Dějiny sochařství. Praha 1996. KOCH, W.: Evropská architektura od antiky po současnost.

Doporučená literatura:

DURANDO, F.: Řecko. Úsvit západní civilizace. Praha 1997. STRONG, D. E. :Antické umění. Praha 1970. ENCYKLOPEDIE antiky. Praha 1974. LASSUS, J.: Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971. ZAMAROVSKÝ, V.: Bohové a hrdinové antických bájí. Praha 1965. CHATELET, A.: Světové dějiny umění. Malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

bodově hodnocená semestrální práce a její obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

Sledování ostatních informačních zdrojů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Dějiny výtvarného umění doby románské v Evropě. Umění doby předrománské a románské v českých zemích. Gotické umění, architektura, sochařství a malířství v Evropě. Gotické umění v českých zemích. Umění italské renesance - raná florentská renesance.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku