632-0721/04 – History of Beaux Arts 2 (DVU 2)

Gurantor departmentDepartment of Materials and Technologies for VehiclesCredits2
Subject guarantorPhDr. Antonín GrůzaSubject version guarantorPhDr. Antonín Grůza
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1988/1989Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GRU01 PhDr. Antonín Grůza
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be able to learn the most important art works of Greek and Roman antiquity Students will be able to identify aspects of style of the time and place of their origin or the author. Students will be able to effectively separate verbal methods, respectively. any written fine art foundry problems.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work
Other activities

Summary

Development of art of ancient Greece and Rome, from its archaic beginnings to the highest period of growth and expansion throughout the Mediterranean. The emergence of fundamentally different art of early Christianity in imperial Rome and the subsequent development.

Compulsory literature:

BAUER, A.: Dějiny výtvarného umění. Olomouc 1998. PIJOAN, J.: Dějiny umění 2, 3. Praha 1983 – 1984. STADLER, W.: Dějiny sochařství. Praha 1996. KOCH, W.: Evropská architektura od antiky po současnost.

Recommended literature:

DURANDO, F.: Řecko. Úsvit západní civilizace. Praha 1997. STRONG, D. E. :Antické umění. Praha 1970. ENCYKLOPEDIE antiky. Praha 1974. LASSUS, J.: Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971. ZAMAROVSKÝ, V.: Bohové a hrdinové antických bájí. Praha 1965. CHATELET, A.: Světové dějiny umění. Malířství, sochařství, architektura, užité umění. Praha 1996.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

3. semestr V tomto semestru bude osvětlen zrod středověké evropské kultury, která vyrostla v návaznosti a někdy i v syntéze a splývání odkazu antiky na jedné straně a křesťanství na straně druhé. Bude poskytnut výklad o starokřesťanském, karolinském a jiném výtvarném umění středověké evropy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R031) Art Foundry Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R031) Artistic Foundry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner