632-0802/02 – Teorie slévárenských pochodů II. (TSP II)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BED47 doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
ELB77 prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
KOZ36 Ing. Petr Kozelský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: Znát pravidla pro získání dobrých odlitků bez vad. Umět definovat základní tepelně fyzikálních veličiny přestupu tepla v pískových a kovových formách. Umět aplikovat pomůcky filtrace kovu při odlévání a jeho dosazování při tuhnutí. Umět řešit odplynění a odvětrání slévárenské formy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Pochody probíhající v tuhnoucím a chladnoucím odlitku - definice fyzikálních veličin a pojmů - charakteristiky tepelných toků v odlitku - přestup tepla v tuhnoucím odlitku a v pískové formě - stanovení dob tuhnutí odlitků - modelování tepelných pochodů při tuhnutí a chladnutí odlitků - tuhnutí odlitků v kovových formách, vznik spáry mezi odlitkem a formou - smršťování kovů a slitin - usměrněné tuhnutí - teoreticko-experimentální rozbor nálitkování - zneškodňování tepelných uzlů v odlitcích - filtrace taveniny dvojfázovým pásmem - segregace a vycezování - doby chladnutí odlitků - smršťování odlitků - napětí v odlitku - následky napětí v odlitcích

Povinná literatura:

Havlíček, F.: Teorie slévárenství, skripta ES VŠB, 1992 Přibyl, J.: Řízené tuhnutí ocelových odlitků, SNTL, Praha, 1986 Přibyl, J.: Pnutí v odlitcích, SNTL, Praha, 1973

Doporučená literatura:

Šmrka, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, SNTL, Praha, 1983 Vetiška, A. et al.: Teoretické základy slévárenské technologie, SNTL, Praha 1972

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Jeden test Dva bodově hodnocené projekty

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

Jeden test Dva bodově hodnocené projekty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Definice základních tepelně fyzikálních veličin v přestupu tepla mezi odlitkem a formou. 2. Součinitel tepelné roztažnosti. 3. Volný proud kovu ve formě. Optimalizace výpočtu vtokových soustav. Filtrace tekutého kovu ve vtokové soustavě . 4. Tuhnutí a chladnutí odlitků v kovových formách. Tepelný režim kovové formy. 5. Krystalizace. Segregace a vycezeniny. Tepelná gravitační konvekce. 6. Modelování tepelných procesů při tuhnutí a chladnutí odlitků. 7. Reoxidace kovu při odlévání kovu do slévárenské formy. Plyny ve slévárenské formě. 8. Pronikání (filtrace) taveniny vrstvou dendritových skeletů ve dvoufázovém pásmu. 9. Usměrněné tuhnutí. SUT a zneškodňování tepelných uzlů v odlitcích. 10. Optimalizace nálitkování odlitků – pomůcky dosazování kovu. 11. Tepelná a fázová pnutí. Měření zbytkových pnutí. Snížení zbytkového napětí. 12. Využití akustická emise při studiu vzniku poruch souvislosti. 13. Pohyb formy. 14. Pravidla pro získání dobrých odlitků. Cvičení: 1. Bezpečnostní školení 2. Stanovení konstanty tuhnutí (vosk). 3. Modelování tuhnutí tepelných uzlů parafínem. 4. Vylévací zkoušky na oceli - vliv chladítek na průběh tuhnutí odlitku 5. Teplotní pole odlitku I. 6. Teplotní pole odlitku II. 7. Lineární smrštění – ocel, slitina hliníku. 8. Lineární smrštění – litina. 9. Napětí v odlitku, odlévání mříží I. 10. Napětí v odlitku, odlévání mříží II. 11. Pevnost a plastické vlastnosti oceli v oblasti solidu. 12. Akustická emise 13. Simulace tuhnutí odlitku pomocí počítače (výpočet tuhnutí odlitků základních tvarů) 14. Závěrečná konzultace - Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2009/2010 letní