632-0804/01 – Metalurgie litin (ML)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAM33 doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
HAN47 Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude: - Umět definovat materiálové a slévárenské vlastnosti litin - Znát metalurgické procesy při tavení litiny - Vysvětlit procesy očkování, modifikace, odsíření a dezoxidace při zpracování litin - Navrhovat vtokové soustavy a nálitky pro litinové odlitky

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět představuje širší aplikační základ magisterského studia v oboru slévárenství. Rozšiřuje a prohlubuje znalosti o nejpoužívanější slitině železa používané ve slévárenství - zejména o jakostních litinách šedých, legovaných temperovaných a litinách s kuličkovitým grafitem. Dává přehled o konstrukčních a technologických vlastnostech a aplikacích grafitických litin ve slévárenství. Klade se důraz na náhradu energeticky náročných technologií a materiálů odlitku z jakostních litin. V rámci předmětu se vyučují technologické zásady vtokových soustav a nálitkování grafitických litin s důrazem na hospodárnost.

Povinná literatura:

Vondrák, V.:Sekundární metalurgie litin, Ostrava, skripta VŠB-TU, 1996 Vondrák, V. - Pavelková, A.: Metalurgie litin - vtokové soustavy a nalitkování, skripta VŠB-TU Ostrava,1999 Vondrák, V.: Metalurgie litin . návody do cvičení, skripta VŠB-TU Ostrava 1978

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

dvě kontrolní písemky a zápočtový test

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

V rámci tohoto předmětu nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

·Rozdělení klasifikace litin, mechanické vlastnosti, podíl litin na odlitcích ze slitin železa. ·Suroviny pro tavení litin, kovová vsázka, legury, struskotvorné přísady. ·Tavicí agregáty pro tavení litin. ·Tavení v kuplovnách. ·Tavení v indukčních a obloukových pecích, plamenné pece. ·Změny chemického složení, ovlivňování krystalizačního procesu atd.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.