632-0807/01 – Speciální metody výroby odlitků (SMVO)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobilyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIC03 doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat základní pojmy z oblasti výroby odlitků pomocí speciálních metod - student bude umět popsat základní charakteristiky jednotlivých metod - student bude umět rozhodovat o vhodnosti jednotlivých metod pro výroby odlitků

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí o metodách výroby odlitků za pomocí moderních a netradičních metod. Zabývá se klasifikací jednotlivých metod podle způsobu odlévání a použitého typu formy. Záměrem je seznámit posluchače se všemi technologiemi výroby odlitků, tedy i postupy, které není možno vidět na území České republiky,tedy i postupy které se používají jen omezeně, nebo jen pro speciální účely.

Povinná literatura:

[1] Lichý, P.; Elbel, T.: Speciální metody výroby odlitků. Studijní opora, FMMI, VŠB-TU Ostrava, 2008, 95 s. [2] Roučka, J.: Metalurgie neželezných slitin. Skriptum VUT Brno, 2004. [3] Požár, J.: Moderní metody výroby součástek metodami lití s krystalizací pod tlakem a tváření v polotuhém stavu, Slévárenská ročenka 2000, ČSS.

Doporučená literatura:

[1] Šustr, J.: Formy pro tlakové lití. Slévárenství č. 2-3, 2005, s. 88-89. [2] Grov, N.: Možnosti tlakového odlévání hliníku – použití této technologie v mezní oblasti. Slévárenství č. 2-3, 2005, s. 95-101. [3] Technologie nízkotlakého lití ze slitin hliníku. Slévárenství 5-6, 2007, s. 224. [4] Grígerová, T.; Kořený, R.; Lukáč, I.: Zlievárenstvo neželezných kovov, Alfa Bratislava, 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1 bodově hodnocená semestrální práce a její obhajoba v rámci seminářů v průběhu výuky 1 bodově hodnocený test

E-learning

http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu

Další požadavky na studenta

Nejsou zadány další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška 1. Stručný přehled všech metod odlévání odlitků. 2. Gravitační lití do kovových forem – technologické a ekonomické podmínky použití metody. 3. Odstředivé lití, metoda TEK-CAST. 4. Nízkotlaké odlévání odlitků – zařízení, řešení technologie, specifické vady odlitků. 5. Technologie tlakového lití odlitků – materiál odlitků, materiál forem, strojní zařízení, technologie řešení forem. 6. Modifikace tlakového lití – thixocasting, squeeze casting, semi solid casting - odlévání a v tuho-tekutém stavu. 7. Výroba rotorů elektrických motorů. 8. Přesné lití pomocí vytavitelného modelu.kompletní technologický postup výroby odlitků. 9. V-proces – výroba forem metodou sníženého tlaku (vakuem). 10. Využití magnetického pole k přípravě slévárenských forem a ovlivňování tuhnutí a krystalizace odlitků. Zmrazené formy – EFF SET-PROCESS. 11. Technologie odlévání hořčíkových a titanových slitin. 12. Další nekonvenční metody produkce odlitků ve světě a ČR. Cvičení 1. Školení bezpečnosti práce. Rozbor metod výroby odlitků v ČR – příklady z nejbližšího okolí. 2. Výroba odlitků do kovových forem - praktické cvičení v laboratoři. Kontrola taveniny a sledování významných parametrů procesu (teplota taveniny a kokily, termická analýza). 3. Exkurze do slévárny odstředivého lití (Vítkovické slévárny, spol. s.r.o.) s praktickou ukázkou celého výrobního postupu. Sledování výroby odlitků ze slitin železa a neželezných kovů odstředivým litím do kovových forem. 4. Výroba odlitků z hořčíkových slitin - praktické cvičení v laboratoři. Reálná ukázka postupu gravitačního lití do kovové formy. Zajištění ochranné atmosféry při lití a ochrany kokily. 5. Exkurze do slévárny nízkotlakého lití (Crommodora Wheels, Mošnov nebo Hayes Lemmerz, Ostrava). Seznámení se s celým výrobním postupem. 6. Výroba odlitků ze speciálních slitin. Tavení a odlévání ve vakuu - praktické cvičení v laboratoři. Hodnocení sledovaných parametrů. 7. Seminář - odborná diskuse mezi studenty a pedagogem nad průběžně zpracovanými tématy v rámci semestrálních prací. 8. Exkurze do slévárny přesného lití (na vytavitelný model) – CIREX CZ, Kopřivnice. Prohlídka celého provozu, montáž dílů a kontrola odlitků. Zpracování celého výrobního postupu výroby. 9. Výroba odlitků do skořepin (na vytavitelný model) - praktické cvičení v laboratoři. Výroba voskových modelů, dodání vtokové soustavy a vytvoření obalů. 10. Výroba odlitků na spalitelný model - praktické cvičení v laboratoři. Výroba modelů technologií Rapid Prototyping, další úprava modelů, výroba sádrové formy a konečná úprava vyrobených odlitků. 11. Seminář - odborná diskuse mezi studenty a pedagogem nad tématy zpracovanými v rámci semestrálních prací. 12.Kontrolní test. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 letní
2009/2010 letní